Geneanet > Ressurser > Blogg > Genealogi

Norges eldste bøker gjester Sarpsborg

Postert av Jean-Yves on 4. jun. 2019
 

I 2019 feires 500-årsjubileum for den norske boka. I 1519 utkom Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense. Utgivelsene skulle dekke den katolske kirkens behov for en standardisert liturgi i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og København, men fordi de ble trykt på norsk initiativ, for norske penger, og for det norske markedet, regnes bøkene for norske.

– Som en del av jubileet skal Nasjonalbibliotekets forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg og papirkonservator Chiara Palandri reise til noen utvalgte kommuner og bibliotek for å vise fram og fortelle om disse to klenodiene.

Source

Logg inn for å legge inn en kommentar Logg inn / Bli med