Geneanet > Ressurser > Blogg > Genealogi

Riksantikvaren fredet Statsbygg-eiendommer

Postert av Jean-Yves on 26. sep. 2018
 

I dag fredet Riksantikvaren seks eiendommer – i Trondheim, Tana, Arendal, Skien og Sørum.

Fredningen ble markert på Blaker skanse i Sørum, som er et av anleggene som ble fredet. Blant deltakerne var riksantikvar Jørn Holme, ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, og avdelingsdirektør i Statsbygg Line Woxen.

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Source

Logg inn for å legge inn en kommentar Logg inn / Bli med