Oslo het lenge Opsloe. Men hva betyr det?

Postert av Jean-Yves on 20. feb. 2018
 

Den forkortede formen Oslo kan bety: “En bratt bergvegg nær en engslette ved vann”.

Vi må derfor ta utgangspunkt i den første stavelsen Ops, og ikke bare Os. Ser vi for eksempel på stedsnavnet Opsarvatn i Norsk Stadnamnleksikon (Sandnes & Stemshaug, 1979), kommer Ops fra gammelnorsk Ufs, som betyr “bratt bergvegg”, brukt i stedsnavn (Gamalnorsk ordbok av Heggstad, 1930).

Source

Logg inn for å legge inn en kommentar Logg inn / Bli med