Oslo før: Oslos glemte bysang

Postert av Jean-Yves on 9. jun. 2017
 

Du er vår egen by
så lunt og trygt du hviler
i dine åsers ly.
Snart høyt og blått,
snart tåkegrått,
og du har Storting, du har slott
og gamle Akershus i havets bølgebrus.

Dette er 1. vers i Oslos offisielle bysang fra 1921, i dag bortimot fullstendig glemt. Riktignok handlet teksten om Kristiania, for da Nils Collett Vogt vant konkurransen om en sangtekst til byen, het byen fortsatt det.

Men etter navneendringen til Oslo i 1924, ble teksten justert til det nye navnet, og ble bysang for Oslo.

Source

Logg inn for å legge inn en kommentar Logg inn / Bli med