Slik vil vi løse arkivutfordringene i offentlig sektor

Postert av Jean-Yves on 17. mar. 2017
 

Arkivverket har høsten 2016 i samarbeid med forvaltningen utredet temaene dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra Skate (samarbeidsrådet for styring og koordinering av tenester i e-forvaltning). Hovedfunnene i rapporten fra utredningen er at virksomheter tenker for snevert om arkiv, ikke har bred nok kompetanse og sliter med teknisk isolerte løsninger.

Arkivverket ønsker å følge opp rapporten i tett samarbeid med andre aktører i forvaltningen. Målet er en tverrfaglig fornyelse hvor arkiv ikke reduseres til et lovkrav, men revitaliseres som en funksjon som kan bidra til en enklere hverdag for alle.

Source

Logg inn for å legge inn en kommentar Logg inn / Bli med