Delte avskrifter

Vigsler

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1588 - 1811
Last opp : 1. mar. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)

5 520 poster

  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    23
    Måned
    4
    År
    1600
    Ektemannens fornavn
    Ruurd
    Patronymikon ektemann
    Lollezn
    Hustruens fornavn
    Rinck
    Patronymikon hustru
    Feddedr
    Merknad
    Akte van tweede proclamatie -derde proclamatie waarschijnlijk op 1 mei 1600
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 96
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    21
    Måned
    10
    År
    1601
    Ektemannens fornavn
    Freerk
    Patronymikon ektemann
    Jetseszn
    Hustruens fornavn
    Gaadts
    Patronymikon hustru
    Broersdr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 282
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    24
    Måned
    11
    År
    1602
    Ektemannens fornavn
    Otte
    Patronymikon ektemann
    Jansen
    Hustruens fornavn
    Brecht
    Patronymikon hustru
    Pouwelsdr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 164
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    1
    Måned
    6
    År
    1603
    Ektemannens fornavn
    Wiebe
    Patronymikon ektemann
    Ockezn
    Hustruens fornavn
    Tiepck
    Merknad
    Akte van derde proclamatie -zij alleen als zijn wijff vermeld
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 267
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    22
    Måned
    6
    År
    1603
    Ektemannens fornavn
    Sythie
    Patronymikon ektemann
    Claaszn
    Hustruens fornavn
    Yada
    Patronymikon hustru
    Willemsdr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 151
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    29
    Måned
    2
    År
    1604
    Ektemannens fornavn
    Sierk
    Patronymikon ektemann
    Feddezn
    Hustruens fornavn
    Aeff
    Patronymikon hustru
    Johannis
    Merknad
    in aanwezigheid van hun vaders Johannis Sybrens te Spannum en Fedde Keijmpezn te Edens
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 28
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    14
    Måned
    3
    År
    1604
    Ektemannens fornavn
    Auke
    Patronymikon ektemann
    Annes
    Hustruens fornavn
    Gerbrich
    Patronymikon hustru
    Hansedr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 275
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    6
    Måned
    6
    År
    1604
    Ektemannens fornavn
    Sydts
    Patronymikon ektemann
    Takozn
    Hustruens fornavn
    Eedts
    Patronymikon hustru
    Jelledr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie -met consent van wederzijdse ouders
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 195
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    21
    Måned
    11
    År
    1604
    Ektemannens fornavn
    Feike
    Patronymikon ektemann
    Tiettezn
    Hustruens fornavn
    Sijw
    Patronymikon hustru
    Syercksdr
    Hustruens etternavn
    Meylama
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 242
  • Sted, Sogn
    Hennaarderadeel
    Dag
    5
    Måned
    12
    År
    1604
    Ektemannens fornavn
    Haring
    Patronymikon ektemann
    Ydezn
    Hustruens fornavn
    Eelck
    Patronymikon hustru
    Wijbedr
    Merknad
    Akte van derde proclamatie
    Kilde
    Trouwreg. Gerecht Hennaarderadeel Aktenr 188