Delta i Geneanet Helg 'Ta vare på våre gravsteder', 21-23. mai 2021 Finn ut hvordan det skal gjøres.

Samarbeids-indekser - Oslo

Tilgjengelige indekser

 
Dødsfall
31 527 anførsler
2006 - 2012
Oslo, Oslo, Norge
Notater : Oslo (2006-2013)
Anmeldte dødsfall - OSLO BYFOGDEMBETE
Registrered deaths - OSLO BYFOGDEMBETE

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 02/09/2013
Samarbeids-database