Samarbeids-indekser - Oslo

Tilgjengelige indekser

 
Dødsfall
31 527 anførsler
2006 - 2012
Oslo, Oslo, Norge
Notater : Oslo (2006-2013)Anmeldte dødsfall - OSLO BYFOGDEMBETERegistrered deaths - OSLO BYFOGDEMBETE

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 02/09/2013
Samarbeids-database