Samarbeids-indekser - Wellenstein

Tilgjengelige indekser

 
Dødsfall
359 anførsler
1803 - 1812
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Indexation réalisée par ffrancoise14 - Document disponible sur Geneanet: https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357338

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 24/11/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
548 anførsler
1803 - 1812
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357360

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 20/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
107 anførsler
1803 - 1812
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357349

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
335 anførsler
1813 - 1822
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357339

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 01/06/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
74 anførsler
1813 - 1822
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357350

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 08/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
516 anførsler
1813 - 1822
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357361

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 28/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
399 anførsler
1823 - 1832
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357340

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
139 anførsler
1823 - 1832
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357351

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 03/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
512 anførsler
1823 - 1832
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357362

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 13/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
393 anførsler
1833 - 1842
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357341

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 22/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
94 anførsler
1833 - 1842
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357352

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 04/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
576 anførsler
1833 - 1842
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357363

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 22/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
529 anførsler
1843 - 1852
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357364

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 05/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
381 anførsler
1843 - 1852
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357342

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 11/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
104 anførsler
1843 - 1852
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357353

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 03/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
399 anførsler
1853 - 1862
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357365

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 04/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
285 anførsler
1853 - 1862
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357343

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 25/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
95 anførsler
1853 - 1862
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357354

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 20/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
451 anførsler
1863 - 1872
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357366

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 04/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
418 anførsler
1863 - 1872
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357344

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 25/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
90 anførsler
1863 - 1872
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357355

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
269 anførsler
1873 - 1882
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357345

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 11/05/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
53 anførsler
1873 - 1882
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357356

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 05/05/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
416 anførsler
1873 - 1882
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357367

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 04/05/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
276 anførsler
1883 - 1892
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357346

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 09/01/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
314 anførsler
1883 - 1892
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Indexation réalisée par mjh94 - Document disponible sur Geneanet: https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357368

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 19/11/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
60 anførsler
1883 - 1892
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357357

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/01/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
253 anførsler
1893 - 1902
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357347

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 09/01/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
228 anførsler
1893 - 1902
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357369

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 17/02/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
82 anførsler
1893 - 1902
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357358

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/01/2020
Samarbeids-database
 
Fødsler
332 anførsler
1903 - 1912
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357370

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 09/01/2020
Samarbeids-database
 
Dødsfall
257 anførsler
1903 - 1912
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Indexation réalisée par dnocquard - Document disponible sur Geneanet: https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357348

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 19/11/2020
Samarbeids-database
 
Ekteskap
99 anførsler
1903 - 1912
Wellenstein, Luxembourg
Notater : Registre disponible sur Geneanet : https://www.geneanet.org/archives/registres/view/357359

Data levert av : geneanetdep
Lagt til : 07/01/2020
Samarbeids-database