Geneanet forside > Konfidensialitetspolicy

Konfidensialitetspolicy


Geneanets oppgave er å gjøre tilgjengelig for brukerne verktøy som er beregnet på å drive slektsgransking, bl.a. å sette opp trær som viser slektslinjene.
Til dette formålet samler Geneanet inn personopplysninger ved bruk av de forskjellige foreslåtte tjenestene.

Ikrafttredelsesdato: 1. oktober 2021

Forord

Geneanet samler inn, behandler og oppbevarer personopplysningene dine ved bruk av tjenester som vi stiller til rådighet for deg. En personopplysning er en informasjon som gjør at vi kan identifisere deg direkte eller indirekte. Det kan være navnet ditt, epostadressen, postadressen eller alle andre opplysninger som vil kunne tilknyttes din profil.
Dette dokumentet beskriver vår praksis når det gjelder innsamling, oppbevaring og behandling av dine personopplysninger, samt kontroller som iverksettes av Geneanet for å administrere disse. Dessuten har vi utviklet spesifikke retningslinjer tilknyttet administrasjon av informasjonskapsler som beskriver vår bruk av informasjonskapsler med informasjon om navigasjon. Disse retningslinjene for administrasjon av informasjonskapsler er en integrerende del av dette dokumentet.

Opprettelse av konto og registrering for Geneanet-tjenestene

Personopplysninger som kreves for å opprette en grunnleggende Geneanet-konto, er bare for- og etternavnet ditt, høflighetstittel, epostadresse, brukernavn og passord. For å opprette slektstreet ditt må vi ha ekstra personopplysninger, f.eks. postadressen.

For at du skal kunne opprette konto må du også godta Geneanets generelle bruksvilkår og dette dokumentet ved å klikke på tasten «Opprette konto» på siden hvor du oppretter konto.

Hvilke personopplysninger gir du til Geneanet?

Tabellen under viser en liste over personopplysninger som samles inn av Geneanet slik at du kan bruke tjenestene. 

Alle disse opplysningene nevnes i vår personvernpolicy.

Kategorier av opplysningerBeskrivelse av bruken
Opplysninger om kontoFor- og etternavn
Høflighetstittel
Epostadresse
Et brukernavn
Et passord som du oppgir når du oppretter en Geneanet-konto.
Et telefonnummer som du kan oppgi frivillig slik at Geneanet kundeservice kan kontakte deg.
En postadresse, en fødselsdato som du kan oppgi frivillig.
Disse opplysningene gis ikke videre til andre Geneanet-brukere uten ditt samtykke.
Betalings-/kredittkortopplysningerBetalingsopplysninger (kredittkortnummer, fakturerings- og leveringsadresse) når du tegner abonnement på PREMIUM-tjenesten eller når du legger inn en bestilling i nettbutikken vår. Disse betalingsopplysningene oppbevares ikke av Geneanet. Hvis du betaler med bankkort eller SEPA-overføring med automatisk fornyelse, behandles betalingsopplysningene av vår betalingsleverandør 
HiPay.
Opplysninger om profilEkstra personopplysninger som du fyller ut på profilen (f.eks. et profilbilde, virksomheten din, yrket ditt, osv.).
Innhold gitt av brukerenOpplysninger som du oppgir om deg selv eller om andre levende personer, når du bygger opp eller importerer slektstreet ditt, eller når du utveksler opplysninger med andre medlemmer, eller når du bruker tjenesten Geneanet ADN.
Opplysninger fra sosiale nettverkHvis du bruker Facebook for å koblet deg til Geneanet-nettstedene, samler vi inn de opplysningene som du velger å gi oss (for eksempel på Facebook-profilen din).
TilleggsinformasjonOpplysninger som du gir oss når du svarer på spørreundersøkelser sendt via epost eller på nettstedene.
Dine innleggMeldinger som du utveksler med andre Geneanet-brukere gjennom vår private innboks. Bidrag som du poster i genealogifora. Eposter eller brev som du sender til vår kundeservice.

Hvilke opplysninger samles inn av Geneanet når du navigerer på nettstedet?

Kategorier av opplysningerBeskrivelse av bruken
Opplysninger om datamaskiner og mobilenheterDet gjelder tekniske data om måten du får tilgang til våre tjenester på: Internettadresse eller -protokoll («IP-adresse») til din datamaskin, mobilenhet eller proxy som du bruker for å få tilgang til Internett; din datamaskins operativsystem; nettleseren din.
Opplysninger fra informasjonskapslerInformasjonskapslene er tatt med i dokumentet med retningslinjer for administrasjon av informasjonskapsler. Vi oppfordrer deg til å lese dette dokumentet.
Opplysninger som deles på sosiale nettverkHvis du samhandler med funksjoner foreslått på sosiale nettverk fra Geneanet-nettstedene (bl.a. ved å bruke funksjonene « Liker», «Tweete», «Fremheve» eller «Følg oss» på nettsteder slik som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube), skal du vite at Geneanet samler inn disse samhandlingene samt alle opplysninger tilknyttet kontoen som disse nettstedene leverer til Geneanet.
Konfigurasjonen av disse funksjonene styres av konfidensialitetspolicyen til de berørte selskapene.
 
Opplysninger tilknyttet din bruk av tjenesteneOpplysninger om din bruk av Geneanet, blant annet når du logger deg på, når du tegner abonnement, gjør et søk eller får tilgang til arkiver eller offentlige slektstrær, sidene du besøker, koblinger som du klikker på, på Geneanet-nettstedene, eller når du legger til nye personer til trærne dine, osv.

Opplysninger innsamlet fra andre kilder

Kategorier av opplysningerBeskrivelse av bruken
Opplysninger fra offentlige dokumenterGeneanet samler inn opplysninger fra diverse kilder, vanligvis offentlige arkiver som kan deles fritt og brukes på nytt, men også fra historiske dokumenter (blant annet opplysninger fra offentlige registre med fødsler, dødsfall, inngåtte ekteskap, folketellingslister, offisielle publikasjoner, aviser) som kan inneholde personopplysninger om deg.
Opplysninger fra tredjepersonerVi kan også motta opplysninger om deg fra tredjepersoner. Dessuten, når du gir et abonnement, et trykt tre i gave eller når du inviterer en person til ditt tre, samler vi inn personopplysninger.

Hvordan bruker Geneanet personopplysningene dine?

Kategorier av opplysningerBeskrivelse av bruken
PersonopplysningerDine personopplysninger brukes for å levere, brukertilpasse, forbedre oppdatere og utvide tjenestene våre. Dette omfatter blant annet behandlingene nedenfor: Autentifisere tilgangen din og forbedre sikkerheten til opplysninger på Geneanet; behandle betaling av abonnementer, tjenester, samt betaling av fysiske produkter og spesifikke ytelser; utvikle nye tjenester og forbedre ytelsen og overensstemmelsen med dine behov for eksisterende produkter og tjenester; hjelpe medlemmene med å opprette og utvide slektstrær på grunnlag av opplysninger som finnes i Geneanet sine databaser; sende ut markeds- eller spørreundersøkelser for å samle inn tilleggsopplysninger for å forenkle utviklingen av våre tjenester, ytelser, og sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter; utføre forskning til vitenskapelige formål; påvise og forebygge feil, bedrageri og annen kriminell eller ondsinnet virksomhet, i overensstemmelse med våre generelle vilkår.
MeddelelserVi bruker dine personopplysninger til å kommunisere med deg mht. vår virksomhet, blant annet innenfor rammene av de følgende handlingene: Svare på dine forespørsler til kundeservice; informere deg om eventuelle ideer til hvordan du kan gjøre fremskritt i søket etter dine forfedre (f.eks. ved hjelp av varsler som identifiserer mulige genealogiske tillegg i våre databaser); informere deg om endringer gjort på produktene eller om nye produkter og tjenester; be deg om å delta på samarbeidsprosjekter.
Markedsføring av våre produkter og tjenesterVi bruker dine personopplysninger til å markedsføre Geneanet sine produkter og tjenester overfor deg. Viktig: Du kan tilpasse måten vi deler disse opplysningene på ved hjelp av preferansene i kontoen din eller ved å bruke koblingen for å si opp abonnementet i epostene som du mottar.

Når deler vi opplysningene dine og hvem er adressatene?

Elementene beskrevet under angir i hvilke omstendigheter delingen av dine personopplysninger vil kunne finne sted:

Omstendigheter og adressater for delingeneBeskrivelse
Brukere av Geneanet avhengig av dine delingsvalgOpplysningene som du legger til i din offentlige Geneanet-profil, er synlige for de andre Geneanet-brukerne, slik som de detaljerte opplysningene i de offentlige slektstrærne. Du kan når som helst endre delingsvilkårene for dine trær.
Hvis du deler opplysninger vedrørende slektstreet ditt utenfor Geneanet, er Geneanet ikke ansvarlig for bruken av dine opplysninger gjort av tredjepersoner.
ServiceleverandørerGeneanet anvender eksterne leverandører for å sørge for tilgang til tjenestene. Disse selskapene kan disponere over enkelte av dine personopplysninger i systemene sine dersom de behøver disse til den oppgaven de utfører på vegne av Geneanet. I henhold til gjeldende lovgivning er disse selskapene underlagt kontraktsforpliktelsene som gjelder for opplysningenes sikkerhet og fortrolighet:
• betalingsleverandører
• leverandører av infrastrukturer for tjenester og nettlagring
• leverandører som sørger for forsendelse av fysiske produkter i butikken vår
• leverandører som hjelper oss med markedsføring, statistikker og forebygging av bedrageri
• leverandører til kundeservice.
Gjeldende regelverkDet kan hende vi må dele dine personopplysninger for å
• etterkomme en rettslig eller administrativ begjæring;
• oppfylle Geneanets generelle vilkår;
• garantere sikkerheten og rettskaffenheten til Geneanet sine tjenester;
• beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerheten til Geneanet og våre ansatte eller brukere
Ved salg av GeneanetDersom Geneanet eller en av dets virksomheter skulle bli oppkjøpt eller solgt, (inkludert i tilfelle konkurs eller liknende prosedyrer), vil dine personopplysninger bli delt med den oppkjøpende enheten. Forpliktelsene fastsatt i dette dokumentet vil naturligvis fortsette å gjelde for de personopplysningene som blir overført til denne nye enheten.
Konsoliderte statistikkopplysningerGeneanet kan behandle brukeropplysninger til å foreta sammenslåing av statistikker. Disse statistiske opplysningene kan bli gjenstand for spredning på Geneanets tjenester eller i medier, dette til bruk i markedføring eller historisk eller vitenskapelig forskning. Slike statistikker som er iverksatt i henhold til gjeldende rettslige ramme, vil aldri inneholde personopplysninger. Vi kan for eksempel oppgi statistikker mht. hvor mange som har samme etternavn i en gitt region eller periode.

Tilgang og parametrering av dine personopplysninger

Med forbehold av visse unntak, har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger og motta en utskrift av visse opplysninger som du har gitt, samt å be om oppgradering, fjerning eller retting av disse opplysningene ved å bruke verktøyene beskrevet nedenfor eller ved å kontakte Geneanet. Opplysningene og alternativene mht. tilgang til opplysningene angis under.

TypeValg
GeneanetDu kan få tilgang til personopplysningene som du har gitt til Geneanet (blant annet epostadresse, brukernavn, profilopplysninger, osv.) og oppdatere dem når som helst i de følgende avsnittene om innstillinger mht. personvern:
Personlig profil
Genealogisk profil
Meldinger
Premium-abonnement
Innboks
For å administrere personverninnstillingene til dine slektstrær som Geneanet er nettvert for, må du velge menyen “Min genealogi/
Kofigurere treet mitt.
Nedlasting av opplysninger om slektstreetGeneanet gir deg tillatelse til å laste ned opplysningene om slektstreet ditt i formatet GEDCOM eller Geneweb fra menyen Lagre/Eksportere for treet ditt
Geneanet og dets nettstederGeneanet streber etter å forenkle forvaltningen av ditt personvern mht. alle dets tjenester. Disse vilkårene gjelder for alle plattformene som forvaltes av Geneanet.

Hvilken praksis har Geneanet når det gjelder lagring?

Med mindre brukeren gir beskjed om noe annet som har til formål å slette alle personopplysningene eller slette kontoen deres, holder Geneanet kontoene og slektstrærne tilgjengelige for å ivareta de utførte genealogiske arbeidene.

Kategorier av opplysningerLagringsperiode
KontoGeneanet beholder personopplysningene som du gir når du oppretter konto, helt til det øyeblikket du ber om å lukke kontoen.
SlektstreGeneanet oppbevarer opplysningene i slektstreet ditt for å gi deg kontinuerlig tilgang, oppdaterte funksjoner, og muligheten til å forbedre slektstreet ditt.
Genealogisk testamentGeneanet foreslår overfor medlemmene sine i konfigureringen av treet, å dele sin siste vilje mht. treet som huses av Geneanet. I henhold til paragraf 85 i lov om databehandling, datafiler og individuelle rettigheter av 6. januar 1978, etter at et medlem er avgått ved døden, kan arvingene, med forbehold av at de kan dokumentere sin identitet og sin egenskap som arving, kreve at det skal tas hensyn til dødsfallet og at det blir foretatt oppdatering av personopplysningene til dette medlemmet (i henhold til paragraf 2 i lov av 6. januar 1978) som skal være følgen av dette. 
Informasjon om brukI visse tilfeller oppbevarer vi informasjon om bruk (for eksempel besøk på nettstedet) i en anonymisert eller gruppert form. Når denne informasjonen er gruppert eller anonymisert, er den ikke personlig lenger og vil ikke bli underlagt forespørsler om sletting fra brukere av Geneanet.

Hvordan slette mine personopplysninger?

Brukerne av Geneanet har flere måter de kan slette personopplysningene sine på.


Kategorier av opplysninger
Hvordan slette dem
PersonopplysningerMed koblingene kan de administrere, endre og slette personopplysningene sine som er listeført i avsnittet «Tilgang og konfigurering av personopplysningene dine» i dette dokumentet. Hvis du likevel skulle behøve en spesifikk hjelp til å slette personopplysningene, kan du sende en forespørsel om sletting til epostadressen email [email protected]. For a forespørselen skal bli behandlet, må den blant annet inneholde en nøyaktig formulering av opplysningene slik de er angitt på nettstedene og Internettadessene (URL) til de sidene hvor opplysningene befinner seg.
I den grad du har delt opplysninger ved å dele ditt offentlige slektstre, kan ikke Geneanet slette kopiene av opplysningene som vil kunne ha blitt oppbevart av andre Geneanet-medlemmer som har felles søk med deg.
Enkelte personopplysninger kan være inkludert i slektstreet til andre Geneanet-medlemmer. De kan kun slettes av treets eier. Vi vil varsle brukeren om din forespørsel og kontrollere at disse opplysningene er blitt skjult.
Opplysninger som finnes i arkiveneGeneanet vil kunne være i besittelse av offisielle dokumenter som utgår bl.a. fra offentlige arkiver og som inneholder personopplysninger. For å beskytte disse arkivenes integritet er Genene forpliktet til å ikke endre dokumentene og å oppbevare de slik de er.
Din forespørsel om sletting av opplysninger i arkivdokumenter må rettes til den ansvarlige arkiveringsenheten som er angitt som dokumentskilde.
Vi behandler forespørsler om sletting av personopplysninger fra innholdsfortegnelser som kan konsulteres, over dokumenter som vi oppbevarer, i hvert enkelt tilfelle og i henhold til lovgivningen.
Generelle bestemmelserLegg merke til at det kan være en frist som gjelder for å slette personopplysningene dine fra våre lagringssystemer, etter at vi har slettet dem fra våre produksjons-, utviklings-, analyse og forskningssystemer.
Geneanet kan også oppbevare visse opplysninger som er nødvendige for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (inkludert forespørsler fra offentlige myndigheter), for å løse tvister, opprettholde sikkerheten, forhindre bedrageri og misbruk, og oppfylle forpliktelsene iht. skatt. bl.a.
Geneanet er ikke i stand til å fjerne registreringer av de slettede opplysningene som vil kunne forbli indeksert i søkemotorer til tredjepersoner (Google eller Bing for eksempel). Man må henvende seg til disse tjenestenes redaktører for å be om at disse opplysningene blir fjernet fra søkemotorene.

Overføring av data

Slektsgransking har ingen grenser og dine personopplysninger kan bli behandlet utenfor Den europeiske union. I dette tilfellet sørger Geneanet alltid på en avtalemessig måte for at beskyttelsen av dine personopplysninger, hvis de overføres utenfor Den europeiske union, har samme standard som de i Den europeiske union, spesielt ved hjelp av anvendelsen av standardskontraktsbestemmelsene fastsatt av Den europeiske union (EUR-Lex – 32021D0914 – FR – EUR-Lex (europa.eu)) .

Endringer av våre retningslinjer for personvern

Geneanet forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet. Du vil få beskjed om alle viktige endringer på forhånd gjennom en epost eller offentliggjøring av en melding på våre nettsteder, slik at du kan gjennomgå de utførte endringene og bestemme om du ønsker å fortsette å bruke tjenestene våre.

Hvis du gjør innsigelse mot enhver endring, kan du slette kontoen din direkte på nettet.

Rettsgrunnlag

Vi er forpliktet til å oppgi grunnene til at vi behandler personopplysningene dine og rettsgrunnlaget som vi baserer oss på for å gjøre dette. Geneanet baserer seg på en rekke rettsgrunnlag for å samle inn og behandle personopplysningene dine.

  • Avtalemessig krav – Vi kan behandle personopplysningene dine på grunnlag av det avtalemessige kravet om å oppfylle en avtale som vi har med deg. Vi behandler for eksempel opplysningene fra kredittkortet ditt når du oppgir disse for å kjøpe et Premium-abonnement.
  • Legitime interesser – Vi kan også behandle dine personopplysninger på grunnlag av våre legitime interesser, inkludert behandlingen av opptegnelser og liknende arkivinnhold oppnådd fra tredjepersoner, samt data fra slektstrær, for å levere og forbedre tjenestene. Geneanet har for eksempel ha en legitim interesse i å forstå påloggingshistorikken din slik at vi kan vurdere din interaksjon med våre tjenester. Vi har også en legitim interesse i å levere og utvikle interessante funksjoner tiltenkt brukerne våre. Vi bruker dine personopplysninger for å sikre sikkerheten til våre tjenester, og dette gjør vi i den grad dette er nødvendig for å strebe etter dine legitime interesser og våre legitime interesser ved å garantere for sikkerheten til våre tjenester og ved å beskytte oss mot bedrageri, spam og misbruk.
  • Samtykke – Når du har gitt ditt samtykke til å behandle opplysningene, utgjør ditt samtykke rettsgrunnlaget til behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket ditt til innsamling og behandling av dine personopplysninger, vil dette ikke påvirke lovgyldigheten til behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av samtykket gitt før du trakk det tilbake.
  • Juridisk forpliktelse – Vi kan behandle dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse, for eksempel hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette.

Behandlingsansvarliges kontaktopplysninger

Bruken av dine opplysninger og alle forespørsler tilknyttet dine personopplysninger forvaltes av Geneanet SAS. Geneanet sine kontaktopplysninger er angitt nederst i dette dokumentet.

Den franske nasjonale kommisjon for datafiler og individuelle rettigheter (CNIL) har ansvaret for å sørge for beskyttelse av personopplysninger som inneholdes i datafiler og databehandling. Enhver bruker kan innbringe sin sak for kommisjonen om konstaterte mangler mht. beskyttelse av personopplysninger. CNIL sin adresse er 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris, Frankrike, cedex 07, telefonnr.: +33 (0)1 53 73 22 22.

Geneanet har oppnevnt en ansvarlig for beskyttelse av personopplysninger som har ansvaret for å sørge for beskyttelse av personopplysninger og oppfylling av loven innad i selskapet.
Du kan kontakte vedkommende på følgende måter:

  • Per epost med adressen [email protected]
  • Per telefon +(33)1 42 74 40 30
  • Per brevpost til følgende postadresse: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris, Frankrike

For å sikre rask behandling av forespørselen din ber vi deg om å angi all informasjon som vil kunne forenkle identifikasjon av deg, bl.a. epostadressen din.

Siste oppdatering: 2. september 2021