Råd for indeksering

Generelle tips

Jeg kan ikke eller vil ikke indeksere dette dokumentet

Du kan ignorere dette dokumentet ved å klikke lenken "Ignorer dette dokumentet". Du har to valg:
  • Dersom det ikke er oppført noen individ i dokumentet, sjekk valget "Ikke noe navn å indeksere, deretter send.
  • Dersom du ikke kan lese dokumentet eller det inneholder for mange navn, kryss av "jeg ønsker ikke å indeksere det" og det vil bli foreslått for et annet medlem.

Dersom du ikke er interessert i pakke av dokumenter kan du kansellere arbeidet ve å klikke "Fortsett senere" på hjemmesiden til indekserings-verktøyet.

Jeg har ikke tid til å gjøre ferdig indekseringen nå. Hva kan jeg gjøre?

Du kan klikke på knappen "Fortsett senere" for å lagre din nåværende indekseringsprosess.

Registrer det du ser

I de fleste tilfellene må du registrere det du ser i dokumentet. Ikke oversett eller tolk informasjonen.Hensikten med indekseringen er å hjelpe slektsforskere med å finne sine forfedre. Når de finner et dokument kan de verifisere informasjonen og trekke slutninger.

Hvorfor noe informasjon gitt i dokumentet ikke er i indekseringsformen?

Noe informasjon skal ikke indekseres. Når vi foreslår å indeksere en ny samling, velger vi bare informasjonen som er nødvendig for søket. Dette er grunnen til at noe informasjon ikke indekseres.Husk at personen som vil finne indeksen gjennom et søk, vil se dokumentet og all informasjon som er gitt i det.

Hvordan registrere uleselig informasjon?

Hvis du ikke kan lese en bokstav, eller hvis det er tvil, skriv inn et spørsmålstegn (?) for å erstatte bokstaven.Eksempel: "Baxter ?", eller "B?xter" hvis du ikke kan lese en bokstav i midten av navnet.

Et felt for registrering av all informasjon mangler, hva bør jeg gjøre?

For hver type dokument har vi valgt informasjonen som skal indekseres. For noen dokumenter har vi valgt å ikke indeksere noe av informasjonen (f.eks. vitne). Imidlertid, informasjonen er ikke tapt: besøkende vil se bildene assosiert med indeksen.

Noen tips om stedsnavnvelgeren

Stedsnavnvelgeren lar deg unngå å oppgi det fulle navnet. Du kan bare oppgi noen av vilkårene for stedsnavnet, for eksempel "villefranche saone" for "Villefranche-sur-Saône"). Du kan også legge inn navnet på avdelingen, for eksempel "villefranche rhone". Uansett må du velge stedsnavn i listen, men det vil spare tid hvis det er flere stedsnavn med samme stavemåte!

Hvordan registrere et navn?

Når det finne forkortede navn, registrer dem nøyaktig slik de er skrevet i dokumentet.

Korrigert og gjennomstreket informasjon

Dersom det finnes korrigert eller gjennomstreket informasjon, registrer den tekst som er erstattet. Dersom det finnes gjennomstreket informasjon som ikke har blitt erstattet og dersom den originale teksten fremdeles er lesbar, registrer den. Et dokument merket som kansellert må indekseres.

Hva betyr "Jeg vil avslutte indekseringen min nå"?

Når du indekserer et dokument direkte fra "Register"-delen av Geneanet, kan det hende du har en boks for å krysse av for "Jeg vil lukke indekseringen min akkurat nå" nederst i indekseringsskjemaet.Hvis du vil at dataene du har lagt inn skal legges ut umiddelbart, må du krysse av i denne boksen og deretter klikke på knappen "Lagre og lukk" når du har bestemt deg for å avslutte indekseringsøkten.Hvis ikke, vil ikke dataene dine gå tapt, men de vil bli lagt ut etter noen dager.


Gravsteder

Jeg kan ikke lese all informasjon på gravstedet. Hva gjør jeg?

Hvis deler av et navn ikke kan leses, erstatter du bokstaver med "?". Hvis et navn ikke kan leses, må du ikke indeksere det. Ikke nøl med å be om kommentar, slik at et annet medlem kan lese navnet riktig.

Hvordan være sikker på at navn på et par er skrevet på graven.

Ikke tolk det du ser. Hvis graven tydelig sier "née XXX" eller "kone til XXX", skriv inn personene som et par med navnet på ektefellen i det aktuelle feltet.Hvis du er i tvil, skriv inn de to personene hver for seg.

Gravstedet oppgir kun slektsnavn. Hva kan jegt registrere?

Dersom det kun er ett navn på gravstedet, indekser det og send deretter.

Hva skal man gjøre hvis en fortsatt levende person blir sitert på gravstedet?

Hvis en eller flere levende personer blir sitert på gravstedet, anbefaler vi å indeksere bare etternavnet (ingen fornavn og ingen dato).


Kunngjøring

Burde jeg indeksere alle individer i kunngjøringen?

Nei, du behøver ikke å registrere alle individer oppført i kunngjøringen. Du må indeksere hovedpersonene : døde, nyfødte, ektefelle.

Indeksere ektefellen: i noen kunngjøringer står det "Fru John BAXTER" uten mer informasjon. "John" er naturligvis fornavnet til ektemannen. I dette tilfellet, registrer etternavnet til personen ("BAXTER") uten fornavn og indekser det fulle navnet til ektemannen.

Hvordan registrere navnet korrekt?

Dersom navnet har et prefiks, registrer det med små bokstaver (for eksempel : d'ABZAC). Dersom kunngjøringen inneholder en adelstittel, ikke registrer den.

Dokumentet inneholder dato og sted for dødsfall og begravelse. Hva kan jeg registrere?

Registrer helst dato og sted for dødsfall til et individ. Dersom de ikke er oppgitt, registrer dato og sted for begravelse.


Indeks over Baltimore passasjerlister

Hvordan registrere yrke?

Ikke registrer yrket på ditt eget språk! Registrer yrket slik det er oppført i dokumentet. Dersom feltet "Yrke" oppgir en familierelasjon ",("Ingen", "Hustru", "Barn"), ikke registrer noe yrke.

Hvordan registrere nasjonalitet

Nasjonalitet eller fødselsted kan kanskje være et land eller en by. Registrer all tilgjengelig informasjon.

Hvordan registrere siste permanente oppholdssted?

Det siste permanente oppholdssted kan kanskje være et land eller en by. Registrer all tilgjengelig informasjon.

Hvordan registrere navn på et land som ikke eksisterer lenger?

Dersom landet ikke lenger eksisterer, vennligst registrer aktuelt navn. For eksempel: Bøhmen = Tsjekkiske Republikk, Hessen = Tyskland, Prøyssen = Tyskland, Wurtemberg = Tyskland.

Hvordan registrere ledsager?

Noen sider angir navn på ledsager. Du kan registrere denne informasjonen i notatfeltet. Merk at disse personer har sine egne sider i registret.

Hvordan registrere navn på fartøyet?

Navn på fartøyet må indekseres nøyaktig slik det er oppført i dokumentet.


Data utferdiget av notarius

Hvilket individ må indekseres?

Skjemaet lar deg indeksere hovedpersonene opplistet i handlingen (ektefeller i en ekteskapskontrakt, testator i et testamente, avdødes bo etter dødsfall). For andre typer handlinger kan du indeksere flere personer. For eksempel, for et salg kan du indeksere selgeren og kjøperen. Det er ikke nødvendig å indeksere alle personer opplistet i handlingen (vitner, etc.)Indekser en person kun en gang. Dersom handlingen inneholder flere sider, indekser personene på den første siden, gå deretter til neste handling.


Pensjonsfiler fra 1812-krigen

Hvordan registrere navnet til enken?

Du må registrere pikenavnet til enken slik det er beskrevet i feltet "Enkens pikenavn". Dersom soldaten har vært gift mer enn en gang kan du registrere navnet til andre ektefeller i "Notat" feltet.


Sammenstilt sivilregister i Paris, Frankrike, Collection Mayet

Noen spørsmål om indekseringen?

Hvis du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skal legge inn informasjonen, ber vi deg til å lese hjelpesiden vår på Geneawiki.


Utdrag fra militære dødsregistre under den franske revolusjonen og det første franske imperiet

Noen spørsmål om indekseringen?

Hvis du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skal legge inn informasjonen, ber vi deg til å lese hjelpesiden vår på Geneawiki.

Er det nødvendig å "korrigere" informasjonen i dette dokumentet?

Dersom stedet som er oppgitt i dokumentet ikke eksisterer lenger eller dersom det er blitt knyttet til et annet departement, forslår vi at du registrerer det gjeldende navnet. Dersom du aldri har hørt om stedsnavnet oppgitt i dokumentet forslår vi at du registrerer det slik som det står. Annen informasjon (yrke, dødsårsak) må registreres slik det står i dokumentet.


Fødselsattest

Det finnes ikke noe felt for å registrere vitne, er dette normalt?

Ja, du må kun registrere hovedpersoner referert i attesten. For en fødselsattest: den nyfødte og barnets foreldre; for en vielsesattest: ektefellene og deres foreldre; for en dødsattest: den avdøde og enken. Du trenger ikke å registrere vitne.

Hva skal du registrere når etternavnet ikke er oppgitt i fødselsattesten?

Registrer fornavnet til barnet og et spørsmålstegn "?" for etternavnet.

Skal jeg registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider?

Det er ikke nødvendig å registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider. Registrer all informasjon på den første siden i sertifikatet.

Posten nevner et annet ekteskap, og det er ikke noe felt for å indeksere det. Hva skal gjøres?

Vi foreslår at du skriver inn navnet på første ektemann i feltet "Merknad".

Skal vi indeksere den årlige tabell oppgitt på slutten av registret?

Ettersom du har indeksert alle sertifikater i registret er det ikke nødvendig å indeksere den årlige tabellen på slutten. Klikk "Utelat dette dokument" for å ignorere den årlige tabell.

Posten viser ikke et slektsnavn, men kun et fornavn. Hva kan man gjøre?

Når en person ikke har noe etternavn, men bare et fornavn, skriv inn et "?" i feltet "Etternavn", og skriv inn fornavnet i feltet "Fornavn", spesifiser deretter i notatet hva som er skrevet i posten (frigjort slave, fri farget ...)

Eksempel: For "Jean-Pierre, frigjort slave gifter seg med Marie, fri negresse", må du skrive inn:"Ektemannens etternavn" = "?", "Ektemannens fornavn" = "Jean-Pierre", "Notat" = " frigjort slave", "Konens etternavn" = "?", "Konens fornavn" = "Marie", og "Notat" = "fri Negresse".


Bosatte registre

Det finnes ikke noe felt for å registrere vitne, er dette normalt?

Ja, du må kun registrere hovedpersoner referert i attesten. For en fødselsattest: den nyfødte og barnets foreldre; for en vielsesattest: ektefellene og deres foreldre; for en dødsattest: den avdøde og enken. Du trenger ikke å registrere vitne.

Hva skal du registrere når etternavnet ikke er oppgitt i fødselsattesten?

Registrer fornavnet til barnet og et spørsmålstegn "?" for etternavnet.

Skal jeg registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider?

Det er ikke nødvendig å registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider. Registrer all informasjon på den første siden i sertifikatet.

Posten nevner et annet ekteskap, og det er ikke noe felt for å indeksere det. Hva skal gjøres?

Vi foreslår at du skriver inn navnet på første ektemann i feltet "Merknad".

Skal vi indeksere den årlige tabell oppgitt på slutten av registret?

Ettersom du har indeksert alle sertifikater i registret er det ikke nødvendig å indeksere den årlige tabellen på slutten. Klikk "Utelat dette dokument" for å ignorere den årlige tabell.

Posten viser ikke et slektsnavn, men kun et fornavn. Hva kan man gjøre?

Når en person ikke har noe etternavn, men bare et fornavn, skriv inn et "?" i feltet "Etternavn", og skriv inn fornavnet i feltet "Fornavn", spesifiser deretter i notatet hva som er skrevet i posten (frigjort slave, fri farget ...)

Eksempel: For "Jean-Pierre, frigjort slave gifter seg med Marie, fri negresse", må du skrive inn:"Ektemannens etternavn" = "?", "Ektemannens fornavn" = "Jean-Pierre", "Notat" = " frigjort slave", "Konens etternavn" = "?", "Konens fornavn" = "Marie", og "Notat" = "fri Negresse".


Saint-Eustache (Paris, Frankrike) sogneregistre

Det finnes ikke noe felt for å registrere vitne, er dette normalt?

Ja, du må kun registrere hovedpersoner referert i attesten. For en fødselsattest: den nyfødte og barnets foreldre; for en vielsesattest: ektefellene og deres foreldre; for en dødsattest: den avdøde og enken. Du trenger ikke å registrere vitne.

Hva skal du registrere når etternavnet ikke er oppgitt i fødselsattesten?

Registrer fornavnet til barnet og et spørsmålstegn "?" for etternavnet.

Skal jeg registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider?

Det er ikke nødvendig å registrere den samme informasjonen på hver side dersom et sertifikat har flere sider. Registrer all informasjon på den første siden i sertifikatet.

Posten nevner et annet ekteskap, og det er ikke noe felt for å indeksere det. Hva skal gjøres?

Vi foreslår at du skriver inn navnet på første ektemann i feltet "Merknad".

Skal vi indeksere den årlige tabell oppgitt på slutten av registret?

Ettersom du har indeksert alle sertifikater i registret er det ikke nødvendig å indeksere den årlige tabellen på slutten. Klikk "Utelat dette dokument" for å ignorere den årlige tabell.

Posten viser ikke et slektsnavn, men kun et fornavn. Hva kan man gjøre?

Når en person ikke har noe etternavn, men bare et fornavn, skriv inn et "?" i feltet "Etternavn", og skriv inn fornavnet i feltet "Fornavn", spesifiser deretter i notatet hva som er skrevet i posten (frigjort slave, fri farget ...)

Eksempel: For "Jean-Pierre, frigjort slave gifter seg med Marie, fri negresse", må du skrive inn:"Ektemannens etternavn" = "?", "Ektemannens fornavn" = "Jean-Pierre", "Notat" = " frigjort slave", "Konens etternavn" = "?", "Konens fornavn" = "Marie", og "Notat" = "fri Negresse".


Tabell ekteskap i Paris, Frankrike

Noen spørsmål om indekseringen?

Hvis du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skal legge inn informasjonen, ber vi deg til å lese hjelpesiden vår på Geneawiki.


Hittebarnregistre

Barnets fornavn er ikke oppgitt men mors fornavn er oppgitt. Hva gjør jeg?

Som standard blir posten skrevet som følger: "Maria Baxter fødte en gutt". I det te tilfellet, registrer mors etternavn og fornavn, barnets etternavn og la barnets fornavn være blankt.

Etternavn og fornavn til barnet er ikke oppgitt. Hva gjør jeg?

Som standard blir posten skrevet som følger: "Et guttebarn er blitt presentert for oss", uten noen informasjon om foreldrene. I dette tilfellet, klikk "Hopp over dette dokumentet" > "Ikke noe navn å indeksere".


indeks av segl

Hvordan indeksere en avskjedigelse

Noen poster nevner "se NAVN". Det er ikke nødvendig å registrere denne informasjonen ettersom poste det gjelder vil bli indeksert på den neste siden.

Hvordan indeksere ektefellene?

Dette vinduet kan forekomme under navnet til deres ektemann med betegnelsen "vindu tll" etterfulgt av navnet til avdød ektemann. Du må indeksere vinduet under hennes pikenavn og registrere informasjonen til ektefellen. Eksempel: for "HOWES (Maria BAXTER, enke etter John)" , må du registrere Maria BAXTER som hovedperson og John HOWES som ektefelle.


Registre over verneplikt

Hvordan indeksere høyden til personen

Vennligst indekser høyden til personen dersom det er oppgitt i posten. Den må registreres i millimeter (mm). For eksempel, dersom den viser 1m 712mm må du registrere 1712 (mm).

Hvordan indeksere yrket til personen?

Yrket må registreres som det er skrevet i dokumentet. Dersom det finnes mange yrker, vennligst separer dem med et komma.


Arvetabeller

En avdød kvinne er sitert med sine etterfølgende ektemenn. Hvordan indeksere denne informasjonen?

Den beste måten er å indeksere den samme personen to ganger med hver av hennes ektemenn.


Daglig registre over begravelse

"Kone til" eller "Enke av" nevnes. Hvordan legge inn denne informasjonen?

Hvis den begravde personen er nevnt som "Kone av" (fe) eller "Enke etter" (ve), skriver du dette andre navnet i feltet "Ektefelle etternavn" og lar "Fornavn til ektefelle" være tomt.

Hvordan indeksere en oppgraving?

Noen graver er oppført i gravregistrene. For å indeksere en oppgraving eller en kroppsflytting uten dødsdato, skriv inn etternavn og fornavn, og merk av for "Det er en oppgraving eller en kroppsflytting".


Register over velgere fra Paris, Frankrike

Hva skal jeg gjøre hvis landet/avdelingen som er gitt på valgbladet ikke eksisterer lenger?

Hvis landet ikke eksisterer lenger, kan du angi det nye navnet på landet, hvis mulig.


Indeks til fransk "lettres de provision d'office"

Noen spørsmål om indekseringen?

Hvis du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skal legge inn informasjonen, ber vi deg til å lese hjelpesiden vår på Geneawiki.


Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793)

Noen spørsmål om indekseringen?

Dersom du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skriver inn informasjonen, kan du lese vår hjelpeside.


Sammenstilt sivilregister i Paris, Frankrike, indeks over dåp

Innføring av fornavn i indeksen over dåp i det sammenstilte sivile registeret i Paris, Frankrike

Siden fornavn ofte forkortes (f.eks. Ferd for Ferdinand, Mie for Marie), anbefales det om mulig å skrive inn hele fornavnet.

Innføring av datoer i indeksen over dåp i det sammenstilte sivile registeret i Paris, Frankrike

Siden datoen som vises noen ganger er gitt med bare de to siste sifrene i året, bruk tidsperioden som vises ved siden av navnet på dokumentet, øverst i venstre hjørne av visningen, for å finne århundret (17, 18 eller 19).Påminnelse for datoer lagt inn med forkortelser: 7bre = september, 8bre = oktober, 9bre = november, 10bre og Xbre = desember.


Det sammenstilte sivile registeret i Paris, Frankrike, registreringer av det sammenstilte sivile registeret

Noen spørsmål om indekseringen?

Dersom du ikke forstår dokumentet, eller hvis du ikke vet hvordan du skriver inn informasjonen, kan du lese vår hjelpeside.