Geneanet > Søk > Bibliotek

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Kilde : FamilySearch

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Kilde : FamilySearch

Resultater : NIELSEN BUGGE


Side 48

og døde 1674. ^ ^ Hans Nielsen Bugge, havde 1 ^ J ^ , ^ ^ Nordre Bergen-


Side 49

i Norsk Magazinc kaldes han Samuel Nielsen Bugge o" siges at vaere Søn af Niels Hansen Bugge i Etne, hvilket


Side 63

) méd Hans Nielsen Bugge, . " baegge Sogneprester til Etne.


Side 68

Søn af Praesten i Etne Hans Nielsen Bugge og Anna Bjørnsdatter, se Side 50. Han er rimeligvis den Nicolaus Buggaeus,


Side 82

Søn af Praesten i Etne Hans Nielsen Bugge og Anna Bjørnsdatter, se Side 50, blev Student fra Stavanger Skole 27.


Side 83

vellagt og vellfornemrne Mand, Mons. Thomas Nielsen Bugge* indtil 1683 var Hansz Høye Exel ts Høybaarne Herre, Herr Stadtholder Guldenlevs


Side 87

født i Tønsberg, a 10. Johan Nielsen Bugge, Kasserer i Larvik, tidligere Skibskaptajn i Frederiksstad, f. 31. Juli 1855. Gift


Side 104

Niels Bugge, Søn af Peter Lorentz Nielsen Bugge og Olea Hansdatter, se Side


Side 118

Datter af Byfoged i Larvik Thomas Nielsen Bugge og Annechen Alexandersdatter, se Side 85, var gift med Styrmand Bertel Hansen


Side 121

blev gift med sin Faetter Henrik Nielsen Bugge, se Side 45).


Side 171

Johan Nielsen Bugge, Konsul i Larvik, f. 178S, t 1870 (S. 88).