Geneanet > Søk > Bibliotek

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Kilde : FamilySearch

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Slaegten Bugge i Danmark og Norge

Kilde : FamilySearch

Resultater : NIELSEN


Side 41

dejligt Fruentimmer"sc , gift med Peder Nielsen {Greger?) paa Sømnes i Vik Sogn, Anneks til Brønnø, f. 1648.


Side 48

og døde 1674. ^ ^ Hans Nielsen Bugge, havde 1 ^ J ^ , ^ ^ Nordre Bergen-


Side 49

Niels Bugge og Søn af Hans Nielsen Bu-ge der som Faderen ogsaa var Praest i Etne og boede paa Kambo


Side 49

i Norsk Magazinc kaldes han Samuel Nielsen Bugge o" siges at vaere Søn af Niels Hansen Bugge i Etne, hvilket


Side 63

) méd Hans Nielsen Bugge, . " baegge Sogneprester til Etne.


Side 68

Søn af Praesten i Etne Hans Nielsen Bugge og Anna Bjørnsdatter, se Side 50. Han er rimeligvis den Nicolaus Buggaeus,


Side 71

af Simen Vaaler og Marte Marie Nielsen. Flere Børn døde smaa.


Side 73

Han var Søn af Raadmand Knud Nielsen Lem og Marg.ete


Side 81

25. Februar 1844, gift med Niels Nielsen Bull, Skibsfører, senere Hyreagent i Tønsberg, f under et Ophold i Rio Janeiro


Side 82

Søn af Praesten i Etne Hans Nielsen Bugge og Anna Bjørnsdatter, se Side 50, blev Student fra Stavanger Skole 27.


Side 83

vellagt og vellfornemrne Mand, Mons. Thomas Nielsen Bugge* indtil 1683 var Hansz Høye Exel ts Høybaarne Herre, Herr Stadtholder Guldenlevs


Side 86

1745 til Søs med Broderen Claus Nielsen Bugges Skib.


Side 87

født i Tønsberg, a 10. Johan Nielsen Bugge, Kasserer i Larvik, tidligere Skibskaptajn i Frederiksstad, f. 31. Juli 1855. Gift


Side 92

Skibsreder Knud Borch Tofte og Maren Nielsen.


Side 102

Gift 30. Marts 1860 med Hans Nielsen, Gaardbruger paa Noklegaard i Nykirke Sogn, Anneks til Borre,


Side 104

Niels Bugge, Søn af Peter Lorentz Nielsen Bugge og Olea Hansdatter, se Side


Side 105

8. Marts 1825, gift med Ole Nielsen Veierød, f som Landmand i Vaale.


Side 106

af Tobaksarbejder Olavus Olsen og Christine Nielsen. 7 Børn.


Side 109

Enken Anne Kristine sal. Farver Jens Nielsen Juells, født Schultz. (Mindst 1 Son Ulrik E., db. 6. Novbr.


Side 118

Datter af Byfoged i Larvik Thomas Nielsen Bugge og Annechen Alexandersdatter, se Side 85, var gift med Styrmand Bertel Hansen


Side 120

Schille, f. 1683, Søn af Christen Nielsen Schille i Brønnø.


Side 121

blev gift med sin Faetter Henrik Nielsen Bugge, se Side 45).


Side 136

dal 1 Maj 1812 med Claus Nielsen, f. i Mandal c. 178..


Side 150

i) 7. April 1854 med Lars Nielsen, Apotheker . Grims l . Jul


Side 164

17b U. om . j Jacob Nielsen Lund. (Barn) ( ) d 7. Søren Bugge, f. 7, Auguat 1748


Side 171

Johan Nielsen Bugge, Konsul i Larvik, f. 178S, t 1870 (S. 88).


Side 181

22- J u Skib sfører Anders Nielsen, f. i Grimstad Gift 10. Februar 1858 me ^ p ^ mhcn Qg


Side 203

Sofie, f. 1833, g. Hans Nielsen..


Side 212

- Jacob Nielsen


Side 214

Wedseltoft, Ambrosia Veierød, Ole Nielsen u Vendelbo, Cferistiern i g _ Ingeborg 14