Geneanet > Søk > Bibliotek

Sigdal og Eggedal, v. 05

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Sigdal og Eggedal, v. 05

Sigdal og Eggedal, v. 05

Kilde : FamilySearch

Sigdal og Eggedal, v. 05

Sigdal og Eggedal, v. 05

Kilde : FamilySearch

Resultater : SUND


Side 31

for ulovlig brenning. Det var Gunnar P. Sund, men i Krødsherad var den første tatt noen måneder før. Gunnar fikk


Side 107

det Herleik Knudsen, fra 1889 Hans E. Sund, fra 1911 Reidar Bâsen og fra 1949 Knut ]el Zum.(16) Som kirketjenere


Side 143

Anne Ramstad, sogneprest Hartmann ogfrue, Ingeborg Sund og Ingeborg Flaget. 2. rekke: Berit Trøseng, Åse Reistad, Gunhild Hiâsen, Ingeborg Høgmoen,


Side 143

Hiâsen, Ingeborg Høgmoen, Gunhild Moen, Åse Sund, Grethe Semb. 3. rekke: Marte Solbakken, Kristi Green (Lie), Kaja Aasnaes,frk. Sollie, frk.


Side 145

Inger Baastad, Ingeborg Ramstad, ukjent, Marie Sund (Albjerk), Anna Skatvedt, Beret Ruxtand (Øverby), og to ukjente.


Side 150

det sagt. I 1720 ble Bjørn Sund nevnt som trollkyndig. Han skulle ha vaert i Finnmarken og laert.


Side 176

Der var en av sønnene, Peder Sund, alt død, men han hadde etter seg enke og tre barn. Hun var


Side 226

Sund, Hans E . . . . . . . . . . . . .


Side 232

Men så kom klokkeren, han Hans Sund, uti der og ñkk se det. Han e vel vaela lang te å


Side 239

skulle hun få hjelp av Bjørn Sund, for han hadde vaert i Findemarcken". Hun hadde truga med å drepe Lars


Side 313

var imot, både Mads Haugan, Ole E. Sund, Nils Sandsbrâten, A. A. Blegeberg og Kristen A. Bergan var blant de


Side 318

med leye for min Kiaerre: Ole Sund til Hengsle (Solumsmoen) 12 skilling, Asle Sandsbråten do/


Side 359

Støvern, Ola Trøseng, Bertel Finnerud, Helge E. Sund, Kristi O. Ulberg, Peder P. Tveiten, Anders og Halvor Hoffart, Peder Hagajordet


Side 379

E. Vad, Anders Kroken, Gunnar S. Sund, Levor A. Båsum, Peder G. Narum, Kristen H. Flågan, Ola O. Båsum,


Side 405

Ola Hamre, Sebjørn Sund og Helge Sund ikke møtte på tinget- etter "enrikensstevning"-i


Side 415

hadde fått nyss i at Ola Sund og Kristen Ellevsen hadde slåss på en helligdag, men det var ikke meldt.


Side 588

u. tilløp, 10kamp og lengdesprang, .Nils Sund i 1500 m løp, Åse Marie Hofart (Aaby) i 60 m løp, Thorleif


Side 592

5. Anders O. Sund 3.39