Geneanet > Søk > Bibliotek

Sigdal og Eggedal, v. 05

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Sigdal og Eggedal, v. 05

Sigdal og Eggedal, v. 05

Kilde : FamilySearch

Sigdal og Eggedal, v. 05

Sigdal og Eggedal, v. 05

Kilde : FamilySearch

Resultater : OLSSØN


Side 39

4. november samme året fikk Iver Olssøn transportskjøte fra Lars Moss.


Side 42

nesten undre seg over at Iver Olssøn i


Side 43

kirke 31. juli 1724 da Iver Olssøn hadde kalt sammen til et kirkesyn med tanke på storreparasjon. Der møtte Iver


Side 44

Iver Olssøn, som kirkeeier, tok på seg sin del av kostnadene, etter loven. Vi ser


Side 47

nøye gransket, og den reparasjonen Iver Olssøn ville sette i gang i 1724,ble taksert. Den 4. august var karene samla


Side 58

og gjorde den avtalen med Iver Olssøn at de nedsatte lik av frue Johanna l Maria Kierulf og deres fire


Side 62

tatt fra alteret av herr Iver Olssøn som hadde kosta en ny, 2,38 m lang, 1,73 m brei, ei stor


Side 71

Iver Olssøn Kolsrud gjorde et godt arbeid da han gjennom mange år søkteetter opplysninger om


Side 71

Utom det Iver Olssøn har nevnt, kjenner vi lite til prestene her før reformasjonen.


Side 72

omkr. 1555 til 1582, har Iver Olssøn fått med de to. Først nevner han Hr. jørgen Pavelssøn Som og av


Side 83

Etter det Iver Olssøn opplyser, døde herr Peder i København. Fru Maren Nilsdatter var enke i 1673.


Side 85

mista omtrent alt sitt lausøre. Iver Olssøn kom og tok ut arrestordre pa alt som presten åtte: i lausøre, i


Side 85

og 1717 lånte han av Iver Olssøn Kolsrud 1387rd. Julekvelden 1720 brann prestegarden ned. Thomas Griis mista omtrent alt sitt


Side 88

boksamlingen i dalen, ikke engang Iver Olssøn på Kolsrud rådde over så mye litteratur.(25) Etter at presten ble gift andre


Side 103

skulle vaere klokkergard. Derfor måtte Iver Olssøn som kirkeeier, se til å få klokkerboligen i Mjøseng i lovlig stand (1746).


Side 124

sakristiet i Holmen kirke) har Iver Olssøn Kolsrud skrevet at det var Niels Griis som gjorde ende på ottesangen julenatta


Side 129

forundre oss over at kirkeeieren Iver Olssøn Kolsrud hadde eget stolsted i kirken, det var på den søre sida av


Side 177

rd., klokkeren l/2 rd., kirkeeieren Iver Olssøn


Side 189

del slikebak gjennom tida. Da Iver Olssøn hadde stevnet noen karer til tinget for gjeld i 1740åra, møtte Asbjørn Hiåsen,


Side 237

barselseng, men jenta levde. Enda Iver Olssøn hadde et ganske stort krav i buet, og han visste at han på


Side 237

har før nevnt om at Iver Olssøn Kolsrud stelte seg raust mot ei småjente i Nerdalshagan i 1752. Mora var


Side 260

med sigdølinger og eggedølinger. Kjøpmann Hans Olssøn handla stadig med bygdefolka her, Christoffer Landfaldøen og Daniel Knoff kjøpte opp tømmer,


Side 264

det stort, like stort som Iver Olssøn Kolsrud noen år seinere. Det var likevel en stor skilnad på handelen deres.


Side 264

handla seg til fant, auka Iver Olssøn mid-


Side 265

rd. mot pant i eiendommer. Iver Olssøn hadde pengene, han tok over etter Lars Griis, både handelen og eiendommene. Vi


Side 271

Eggedal og Sigdal, var det Iver Olssøn Kolsrud og kaptein Niels Green som ñkk mange tilslag. Ikke alle kom for


Side 320

By der likevel flere ganger. Iver Olssøn stevnet henne til tings. Der møtte Bjørn og bad om forlatelse på konas


Side 320

vegen til utmarka det gjaldt. Iver Olssøn Kolsrud fredlyste på tinget en veg over Støvern og Hovlands jorder. Men så


Side 322

to mann til å ro Iver Olssøn oppover fjorden, for han skulle i futens aerend en tur til Eggedal.


Side 322

Eikje ligger et brev fra Iver Olssøn Kolsrud, det er datert 1712 og er til bygdelensmannen Rasmus C. Vad.


Side 381

ll/z skilling. Bjørn Flågan og Iver Olssøn Kolsrud var de eineste som måtte ut med 11/2skill. dagen, ellers var alle


Side 383

vi Niels Kolsrud, fostersønn til Iver Olssøn. Vi finner 25


Side 403

og fikk det bokført. jamvel Iver Olssøn gikk med på minnelige forlik en gang i blant. Verre var det når


Side 404

Zellene Karre - enka etter Iver Olssøn_ i 1777,ble lyst ut med plakater i "omliggende Naboe-Egne samt Bergstaden Kongsberg og


Side 454

Iver Olssøn Kolsrud gifta fostersønnen Niels Kolsrud med Anne Green i 1729.


Side 512

. . 4- " Betalt Iver Olssøn Kolsrud for kirkeklokkene . . . . . . . . . .


Side 520

laget etter vanlige bygdefolk. Men Iver Olssøn Kolsrud kosta opp ei slik tavle til minne om prestesøn-


Side 607

Iver Olssøn Kolsrud 29, 55, 220,