Geneanet > Søk > Bibliotek

Familien Hofgaard i Norge : genealogiske og personalhistoriske oplysninger,

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Familien Hofgaard i Norge : genealogiske og personalhistoriske oplysninger,

Familien Hofgaard i Norge : genealogiske og personalhistoriske oplysninger,

Kilde : FamilySearch

Familien Hofgaard i Norge : genealogiske og personalhistoriske oplysninger,

Familien Hofgaard i Norge : genealogiske og personalhistoriske oplysninger,

Kilde : FamilySearch

Resultater : HOFGAARD


Side 4

Allerede Sorenskriver Gustav Hofgaard (S. 185) interesserede sig i høi Grad for sin Slaegtshistorie og han er


Side 4

var til god Hjaelp for Christopher Blom Hofgaard (S. 196), da han i 1894 udarbeidet en fuldstaendig ny Stamtavle, som


Side 8

siges ogsaa utrykkelig om Mag. Rasmus Hofgaard, Sogneprest til Krop Sogn i Lunds Stift, der var gift med Dorothea Hansdatter


Side 9

af samme Slaegt som Hr. Rasmus Hofgaard til Krop, da Fornavnet Rasmus findes i begge Linjer. Overhovedet lader det sig


Side 9

nogen Sammenhaeng mellem den og Stephan Rasmussøn Hofgaard, der i 1682 var Raadmand og senere blev Borgermester i Horsens, hvor


Side 10

som kjendes. Rigtignok beretter Sogneprest Paul Resen Hofgaard i et Brev, han i 1875


Side 10

ogsaa en anden Hofgaard, nemlig Rasmus MatssÞn Hofgaard, uden at det dog er


Side 11

sine Huse med Tomter til Rasmus MatssÞn Hofgaard", der igjen 8 Oktober 1646 solgte dem til Mathias Sass. Heraf iremgaar


Side 12

til TrÊlasthandelen. Saavel hans SÞn Gabriel Hofgaard som dennes BrodersÞn Paal Hofgaard paa BragernÊs har i sit Vaaben et ved


Side 12

en GjÞg. Derimod fÞrer Amtmand Andreas Hofgaard og de Linjer, som stamme fra ham, et ganske andet Vaaben, der Þiensynlig


Side 14

gav 16 Novbr. 1720 Svogeren Jacob PederssÞn Hofgaard Afkald for


Side 15

f.2.3. Jacob PederssÞn Hofgaard, fÞdt paa BragernÊs c. 1675, "r der 17 Mai 1737


Side 16

Han var, da han egtede Magdalene Hofgaard, Enkemand, gift 1) paa Kongsberg 16 Novbr. 1735 med Karenjohansdatter, begr. paa Kongsberg


Side 16

a.3. Jacob Hofgaard, døbt paa Bragernaes 17 Juli 1704, begr. der 8 April


Side 16

d.3. Magdalena Jacobsdatter Hofgaard, døbt paa Bragernaes 25 Juli 1709, begr. paa Kongsberg 30 Mai 1750,


Side 16

April 1721 sati Skraedderlaere hos Jacob Pederssøn Hofgaard, hos hvem han skulde vrere til 16 April 1725, og efter her


Side 16

e.3. Peder Jacobsen Hofgaard, født paa Bragernaes 26 Febr. 1713 (døbt 2


Side 17

Petter Fredrik Hofgaard, døbt paa Strømsø 14 juli 1753, begr. paa Tangen 20 Septbr. 1799, 46


Side 17

Det er vel den Mesterskrzedder Peder Hofgaard, der 1 Decbr. 1790 tog Borgerskab som Skrzedder paa Strømsø med Ret til


Side 17

b.5. Karen Petrea Hofgaard, døbt 7 Decbr. 1796, konñr. paa Bragernaes 1811 og 'j der 30 Novbr.


Side 17

hun vaere den jomfru Bodil Marie Hofgaard, der døde paa Kongsvinger 1 Marts 1823 (begr. 6 s. M. "70


Side 17

Irgens, der ofte kaldes Anne Cathrine Hofgaard, begr. paa Eker Trinitates Søndag (3: 15 juni) 1785, 40


Side 17

b.4. Jacob Hofgaard, døbt paa Strømsø 9 April 1749_


Side 18

g.4. Christen Hofgaard, døbt paa Strømsø 24 April 1760, konfir. der 6


Side 18

h.4. Elisabeth Hofgaard, døbt paa Strømsø 19 Oktbr. 1762, konñr, der 6


Side 18

i.4. Jørgen Hofgaard, døbt paa Strømsø 20 Juni 1765, begr. paa Tangen 4 Mai 1766, 1


Side 18

112.3. Paul Pederssøn Hofgaard, født paa Bragernaes c. 1680, begr. i Skien 23 Mai.


Side 18

f.3. Fredrik Jacobssøn Hofgaard, døbt paa Bragernaes 8 Septbr., j". Han var ved Faderens Død i


Side 18

Slaegten Hofgaard: Paul P. Hofgaard.


Side 19

Slaegten Hofgaard: Paul P. Hofgaard. 13


Side 20

c.3. Sophie Cathrine Hofgaard, døbt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn 30 juli 1720.


Side 20

d.3. Lars Hofgaard, døbt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn 14 Aug. 1723.


Side 20

e.3. Paul Hofgaard, døbt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn 4 Decbr. 1725.


Side 20

a.3. Anne Lisbeth Hofgaard, døbt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn 27 Oktbr.


Side 20

b.3. Berte Kristine Hofgaard, døbt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn 14


Side 20

maa vistnok vaere den Sergeant Ole Hofgaard der blev begravet i Fredriksstad 5 Novbr. 1788


Side 20

Anderssøn paa Strømsø, H i.2.3. Ole Pederssøn Hofgaard, døbt paa Bragernaes 17 Mai 1682, "ri Kjøbenhavn.


Side 21

a.3. Anne Elisabeth Hofgaard, døbt paa Bragernaes 17 Septbr. 1722, conñr.


Side 21

b.3. Berthe Hofgaard, døbt paa Bragernaes 31 Januar 1724, konñr. der 1739,


Side 21

"dy Slaegten Hofgaarcl. Andreas P. Hofgaard. 15


Side 23

a.2. Søren Jenssøn Hofgaard, født paa Bragernaes c. 1669, da han paa Skiftet efter Faderen sidst


Side 23

Misilaegten Hofgaard: Søren J. Hofgaard. 17


Side 24

hans Kone Fontange". Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard holdtes paa Bragernaes 27 Decbr. 1742. Boets hele Indtaegt udgjorde 1410 Rdl.


Side 24

18 Slaegten Hofgaard: Søren J. Hofgaard.


Side 25

A., indsatte hun sin Søster Magdalena Hofgaard, gift med Kjøbmand Christopher Thorne, i hvis Hus hun havde vaeret i 9


Side 26

begravet paa Bragernzes. Derimod efterlod Søren Hofgaard en Datter Gierthrud Petronelle Hofgaard, T paa Bragernaes 3


Side 26

slusket ført. - Skifte efter Gjerthrud Hofgaard holdtes ved den geistlige Skifteret paa Bragernaes fra 3 Juni 1774 til 29


Side 26

Søren Hofgaard en Datter Gierthrud Petronelle Hofgaard, T paa Bragernaes 3


Side 27

med hans personelle Capellan Hr. Ambrosius Flor Hofgaard, 'f 1786 som Sogneprest til Skjeberg. Den beholdne Formue udgjorde c. 1400


Side 28

fuld Raadighed. Efter Moderen sees Sophie Hofgaard at vaere tilfalden en liden Arv paa 199 Rdl. 2 Mk. 3 Sk.,


Side 28

Fredrik von Cappelen (Stedsøn af Andreas Hofgaard) og en tysk Dame, hvis Navn ei kjendes] og Dorothea Mikkelsdatter Rinkjøbing [fødti


Side 28

ogsaa vaere en Datter af Søren Jenssøn Hofgaard, antagelig født i


Side 28

han havde laert hos Sr. Jens Anderssøn Hofgaard paa Bragernaes. Den 4Juli


Side 30

blive henstaaende hos Broderen Sr. Andreas Jenssøn Hofgaard, der skulde vaere ansvarlig for Arven. Han var uddannet som Skraedder, idet


Side 31

Ove Daniel Hofgaards Sønner Amund, Christen Hofgaard


Side 31

Hovedarvinger indsatte Konens Søster Frk. Dorothea Hedevig Hofgaard, der i mere end 44 Aar havde bestyrer hans Hus med Gudsfrygt,


Side 31

d.2. Christen Jenssøn Hofgaard, født paa Bragernaes c. 1674, da Slaegten Hofgaard: Dominicus Jenssøn. 25


Side 31

Andreas Jenssøn Hofgaard i Drammen var bleven ved Execution og Auction udlagt dennes Arvinger, saa


Side 31

Anna Jansdatter Hofgaard.


Side 32

Rdl. samt Datteren Magdalena Hofgaard, gift, med Søren Poulssøn paa Bragernaes 100 Rdl. og 6) til afg. Tobias


Side 32

afg. Tobias Hofgaards Børn: Hr. Christen Hofgaard i Ringsaker, Magdalena og Anna Hofgaard hver 200 Rdl., tilsammen 8500 Rdl. Derhos


Side 32

Hofgaard i Ringsaker, Magdalena og Anna Hofgaard hver 200 Rdl., tilsammen 8500 Rdl. Derhos gav han til et Seyervzerk til


Side 32

500. Rdl. Hvis Jomfru Dorothea Hedevig Hofgaard ikke skulde ønske at blive boende sammen med Magdalena Hichmann eller denne


Side 32

paa China fra Kjøbenhavm og Christopher Hofgaard, hver 200


Side 32

26 Slaegten Hofgaard: Anna Christensdatter Hofgaard.


Side 33

Maren Hofgaard og hendes Mand vare hinanden i 2det og 3die Led beslaegtede. De fik


Side 33

Slzegten Hofganrd: Maren Christensdatter Hofgaard. 27


Side 34

i Ringsaker. 3) Broderens Datter Magdalena Hofgaard, gift med Kjøbmand Hans Jørgen Rongtvedt i Skien. 4) Broderens Datter Anna Hofgaard


Side 34

i Skien. 4) Broderens Datter Anna Hofgaard (senere gift med Kjøbmand Schyite i Skien) 5) Broderen Ove Daniel Hofgaards Søn


Side 34

Broderen Ove Daniel Hofgaards Søn Amund Hofgaard paa Fredrikshald 6) Broderens Søn Christopher Hofgaard paa Fredrikshald.


Side 34

Han kan muligens vaere den Jens Hofgaard, der i 1741 tjente Major Sundt i Kristiania, hvor han samme Aar 9


Side 34

Slregtninge, nemlig: 1) Broderen Hr. Andreas Hofgaard til Lynge i Danmark. 2) Broderen Tobias Hofgaards Søn Hr. Christen Hofgaard i


Side 34

Broderen Tobias Hofgaards Søn Hr. Christen Hofgaard i Ringsaker. 3) Broderens Datter Magdalena Hofgaard, gift med Kjøbmand Hans Jørgen Rongtvedt


Side 34

paa Fredrikshald 6) Broderens Søn Christopher Hofgaard paa Fredrikshald.


Side 34

28 Slaegten Hofgaard: Dorothea Hedevig Hofgaard.


Side 35

b.4. Magdalena Hofgaard, født i Kjøbenhavn 23 Decbr. 1746 (døbt i Slotskirken 28 Decbr. s. A.),


Side 35

a.4. Christiane Sophie Hofgaard, født i Kiøbenhavn 31 juli 1745 (døbt i Slolskirken 5 Aug. s. A.),


Side 35

c.4. Christian Hofgaard, døbt i Kjøbenhavns Slotskirke 17 Oktbr. 1749, T der ung før 1768.


Side 35

d.4. Andreas Hofgaard, født i Kjøbenhavn 17 Novbr. 1751 (døbt i Slotskirken 18 s. M.), T


Side 36

30 Slaegten Hofgaard: Tobias Christenssøn Hofgaard.


Side 37

han til Personelkapellan hos Sogneprest Andreas Hofgaard i Sigdal, til hvilket Embede han derefter ordineredes i Kristiania 6 Oktbr. s.


Side 37

Slaegten Hofgaard: Christen Tobiassøn Hofgaard. 31


Side 38

a.6. Johanne Tobie Hofgaard, født i Sigdal 24 August 1807 (døbt 8 Novbr. s. A.), T i


Side 38

32 Slaegten Hofgaard: Tobias Christenssøn Hofgaard.


Side 39

f.5. Marie Florentine Dorothea Christensdatter Hofgaard, født paa Dusgaard 24 Febr. 1783 (døbt 4 Marts s. A.), T


Side 39

-v-Fåp-vw Slaegten Hofgaard: Marie Florentine Hofgaard. 33


Side 40

Pleiebørn antaget Broderbørnene Marie Florentine Petronelle Hofgaard, og Peter


Side 40

34 Slaegten Hofgaard: Marie Florentine Hofgaard.


Side 41

Toldrorskarl P. A. Hofgaard. Fru Othilie Hofgaard if- Bøttgerlv Gift i Skien (viet i Huset efter kgl. Bevilling af 13


Side 41

Oluf Hofgaard, hvilken sidste senere korn til Svogeren Forvalter Petersen paa Hafslund. (3 Børn).


Side 41

men antog Konens Brodersøn Peter Oluf Hofgaard som Pleiesøn.


Side 41

Slaegten Hofgaard: Peter Andreas Hofgaard. 35


Side 42

a.6. Johannes Christian Hofgaard, født i Skien 4 April 1827


Side 42

af Iijøbmand Poul Schytte og Anna Hofgaard, se S. 46.


Side 42

36 Slaegten Hofgaard: Johannes Hofgaard.


Side 43

a.7. Christen Hofgaard, født i Skjeberg 12 Mai 1851 (hjemmedøbt 13 s. M.), J* der s.


Side 43

7. Klara Hofgaard, født i Sarpsborg 13 April 1863 (døbt 5 Juli s. A.). Hun var


Side 43

b.7. Othilia Maria Hofgaard, født i Sarpsborg 7 Oktbr. 1852


Side 43

c.7. Niels Gustav Hofgaard, født i Sarpsborg 9 April 1854


Side 43

d.7. Peter Elias Hofgaard, født i Sarpsborg 1856 (hjemmedøbt


Side 43

e.7. Niels Fredrik Hofgaard, født i Sarpsborg 19 Decbr. 1858


Side 43

f.7. Carl Georg Hofgaard, født i Sarpsborg 1 Juni 1860 (døbt


Side 43

i.7. Peter Elias Herføll Hofgaard, født i Sarpsborg 19 Novbr.


Side 44

21.8. Peter Alfred Hofgaard, født i Liverpool 14 juli 1901.


Side 44

b.8. Edith Hofgaard, født i Liverpool 18 Juni 1904.


Side 44

c.8. Carl Einar Hofgaard, født i Liverpool 17 Juli 1906.


Side 44

k.7. Johannes Mathias Hofgaard, født i Sarpsborg 2 Jan. 1867


Side 44

38 Slaegten Hofgaard: Peter Hofgaard.


Side 44

Peter Elias Hofgaard. Fru Hilda Marie Hofgaard (f. Aadland).


Side 44

Peter Elias Hofgaard. Fru Hilda Marie Hofgaard (f. Aadland).


Side 45

21.8. Marie Mathilde Hofgaard, født i Tønsberg 25 ]uli 1894


Side 45

d.8. Lilly Hofgaard, født i Tønsberg 28. Sep. 1899.


Side 45

e.8. Rolf Hofgaard, født i Tønsberg 25 Mai 1902.


Side 45

Slaegten Hofgaard: Johannes Hofgaard. 39


Side 45

c.8. Aifhild Johanne Hofgaard, fødti Tønsber925M211897.


Side 45

b.8. Johanne Lieungh Hofgaard, født i Tønsberg 22 Marts


Side 46

b.6. Johanne Tobie Christiane Hofgaard, født i Skien 13 Septbr.


Side 46

Fru Mathilde Hofgaard (f. Hauchecorne) Fuldmaegtig Peter Oluf Hofgaard avre). (Havre).


Side 46

m.7. Hanna Mathilde Georgia Hofgaard Arup, født i Sarpsborg


Side 46

Slaegten Hofgaard: Peter Oluf Hofgaard.


Side 47

c.7. Madeleine Georgina Hofgaard, født i Havre 28 Septbr. 1879.


Side 47

b.7. Marthe Francoise Hofgaard, født i Havre 14 Mai 1874.


Side 47

d.6. Marie Florentine Petronelle Hofgaard, født i Son 22 Mai


Side 47

Slaegten Hofgaard: André Hofgaard. 41_


Side 49

e.6. Nilsirze Fredrikke Cathrine Hofgaard, født i Son 23 Septbr.


Side 50

d.4. Frants Hofgaard, døbt i Skien 23 Novbr. 1751, begr. der "med fuld Ceremonie> 21 Febr.


Side 50

e.4. Magdalene Hofgaard, døbt i Skien 25 April 1754, begr. der 9 Juni


Side 50

f.4. Jens Hofgaard, døbt i Skien 31 Juli 1756, vel Søm begravet der


Side 50

i.4. Anna Hofgaard, døbt i Skien 8 Novbr. 1763, 1'- der som Enke 19


Side 50

c.4. Peter Kloumann Hofgaard, døbt i Skien 20 Novbr. 1749, han maa vaere død før Faderen,


Side 51

at den anden Hustru ovenanførte Anna Hofgaard løh fra ham med en ung Handelsbetjent Schytte, skjøndt det synes noget utroligt,


Side 52

Sandsynlighed gaaen da vaerende Jomfru Anna Hofgaard, i Egteskabs Indladelse med Hr. Christen Blom, begge her af Schien. Til 12


Side 52

mulige Forestillinger at overtale velbemelte Anne Hofgaard til den Egte-Kjaerlighed, hun skyldede sin vaerdige Mand Christen Blom - hun har


Side 53

Slzegten Hofgaard: Ove Daniel Hofgaard. 47


Side 54

1500 Rdl., i hvilken Broderen Christopher Hofgaard boede. Han drev Traelast og Kornhandel, men synes at


Side 54

b.4. Amund Linnes Hofgaard, født paa Bragernaes 2 Oktbr. 1754 (døbt


Side 55

hvis Enkei Egteskab med Ove Daniel Hofgaard blev Fader til Amund Hofgaard. Noget egentlig Slegtskab bestod saaledes ikke mellem dem.


Side 55

A., bestemte han at Broderen Christopher Stenersen Hofgaard saalaenge han levede skulde oppebaere 500 Rdl. aarlig, hvorfor der af Boet


Side 55

Slaegten Hofgaard: Amund Hofgaard. 49


Side 56

1741, da hans aeldre Broder Jens Hofgaard, Kasserer hos Dronning Sophie Magdalena, antog sig ham og i 1742 satte ham


Side 56

d.4. Christopher Stenersen Hofgaard, født paa Bragernaes 14 Juli 1759


Side 56

50 Slaegten Hofgaard: Christen Hofgaard.


Side 57

b.4. Anna Cathrine Hofgaard, født i Lynge Prestegaard 21 Mai 1762, 1* der 25 August 1776. Hun


Side 57

a.4. Barbara Magdalene Hofgaard, født paa Lynge Prestegaard 26 Marts


Side 57

Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard. 51


Side 58

52 Slaegten Hofgaard: Philip Hofgaard.


Side 59

Cochs eneste gjenlevende Søn med Susanna Hofgaard, Jens Holm Coch (døbt paa Moss 30 Decbr.


Side 59

d.3. Anna Philipsdatter Hofgaard, døbt paa Bragernaes 13 Marts 1721, begr.


Side 59

Slaegten Hofgaard: Peter Hofgaard. 53


Side 60

i 1750 Skib for Broderen Peder Hofgaard i Kristiania. Ved Auktionsskjøde af 8 Novbr. 1755, thgl. 17 s. M., kjøbte


Side 60

54 Slaegten Hofgaard: Dominicus Hofgaard.


Side 61

b.5. Elisabeth Marie Hofgaard, født i Risør 19 Novbr. 1788 (døbt 4 Decbr. s. A), T der


Side 61

c.4. Diana Hofgaard, døbt paa Moss 3 Juli 1756, begr. der Septbr. s. A.


Side 61

d.4. Maren Anne Hofgaard, døbt paa Moss 10 Septbr. 1757, konfir. der 1772,


Side 61

1801 i Huset hos Kjøbmand Amund Linnes Hofgaard paa Fredrikshald. Ugift.


Side 61

AW* i r WSlaegten Hofgaard: Dominicus Hofgaard. 55


Side 62

Decbr. s. A. k.4. Peder Dominicus Hofgaard, døbt paa Moss 15 Januar 1765, -l- i Kristiania 12 Aug. 1834, 68


Side 62

hun til sin Slaegtning Kjøbmand Gabriel Hofgaard paa Bragernaes, der i sit Testamente betaenkte hende med sin Gaard paa Bragernaes.


Side 62

skulde tilfalde Broderdatteren Abel Mathea Cecilie Hofgaard, der i "lang Tid havde vaeret hos hende og som stedse havde vist


Side 62

i.4. Inger Hofgaard, døbt paa Moss 18 Oktbr. 1764, begr. der 5 Decbr. s. A. k.4.


Side 62

e.4. Diana Hofgaard, døbt paa Moss 18 Decbr. 1759, *f paa Bragernaes


Side 62

g.4. Andreas Hofgaard, døbt paa Moss 14 April 1762, konñr. der i April 1778, -in Han


Side 62

h.4. Jens Hofgaard, døbt paa Moss 30 Aug. 1763, kontir. der 3 Okrbr.


Side 62

. .. . å?..__.._-J_..%.%_.-Slaegten Hofgaard: Peder Donxinicus Hofgaard.


Side 63

a.6. Andreas Nielssøn Hofgaard, født i Kristiania 17 Mai 1822, -j- i Kjøbenhavn 23 April 1904.


Side 63

Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard. 57


Side 64

b.7. Andrea Cathrine Hofgaard, født i Rønne 3 Febr. 1849, -l- i Kjøbenhavn 16 Febr. 1880. '


Side 64

c.7. Gertmine Margrethe Hofgaard, født i Rønne 30 juli 1851, 1" i Kiøbenhavn 7 Aug. 1888.


Side 64

a.7. Elisabeth Karoline Hansine Hofgaard, født i Rønne 10


Side 65

c.5. Abel Mathea Cecilie Hofgaard, født i Kristiania 2 Mai 1799 (døbt


Side 65

e.7. Karen Margrethe Hofgaard, født i Rønne 5 Oktbr. 1856, T der 27 januar 1884.


Side 66

m.4. Karen Hofgaard, døbt paa Moss 14 Febr. 1770, T paa Bragernaes


Side 66

hos sin Faders ugifte Søster, Diana Hofgaard paa Bragernaes, der ved Testamente af


Side 66

§9 Slaegten Hofgaard, Abel Mathea Cecilie Hofgaard,


Side 67

Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard. 61


Side 68

62 Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard.


Side 69

b.3.2. Jens Hofgaard, døbt paa Bragernaes 26 Marts 1711, begr. der 11


Side 69

Slaegten Hofgaard: Kristen Hofgaard Flor. 63


Side 70

Revisionen gjorde Antegnelse ved Regnskabet. Jens Hofgaard afgav da under 21 Febr. 1746 følgende Erklaering: Det kunde vel have vaeret,


Side 71

sine 2de Sønner Gabriel og Andreas Hofgaard, der fortsatte hans Tømmerhandel under Firma Gabriel & And. Hofgaardn Kjøbmand Sverre Hofgaard


Side 71

Gabriel & And. Hofgaardn Kjøbmand Sverre Hofgaard i Kristiania eier en Pokal af Glas, der har tilhørt jens Hofgaard (Nr.


Side 71

vm Slaegten Hofgaard: Jens Hofgaard. 65


Side 72

I Cartouchen Dobbeltmonogrammet J. H. (Jens Hofgaard). Fladt Laag med graveret Bord af Rokokoornamenter og Blomster. Om Over delen Løv.


Side 75

Slaegten Hofgaard: Jens Hofgaard. 69


Side 76

nrevnte Kjøbmand Thomas Cudrio og Maren Hofgaard.


Side 76

70 Slaegten Hofgaard: Jens Hofgaard.


Side 77

Kirsten Hofgaard, døbt paa Bragernaes 20 April 1744, 'f' der 21 Decbr.


Side 77

Maren Pedersdatter Opdal, gift med Søren Jenssøn Hofgaard). Kirsten Hofgaard og Hr. Søren Lemmich var derfor i 3die Led beslaegtede.


Side 77

Kirsten Ambrosiusdatter Flor, gift med Andreas Jenssøn Hofgaard) og Ingeborg Pedersdatter Opdal (hvis Søster var den S. 19 naevnte Maren


Side 78

sammen med Broderen Andreas Hofgaard overtog Faderens Sagbrug og Traelasthandel under Firma Gabn 8: And. Hofgaard". I d.


Side 78

sin saerskilte Sagbrugs- og Traelasthaudel. Gabriel Hofgaard brugte i ,,


Side 79

13 A. gl. Gabriel Hofgaard oprettede 1773 det saakaldte ridende grønne Korps paa Bragernzes, hvis første Chef han


Side 80

Slaegten Hofgaard: Gabriel Hofgaard.


Side 81

Slaegten Hofgaard: Gabriel Hofgaard. 75


Side 82

Trondhjem, 3) hans Sødskendebarit Amtmand Andreas Hofgaard og 4) hans Sødskendebarn Hr. Andreas Ambrosius[søn] Hofgaardi Sigdal. Desuden skulde de hver


Side 82

Hofgaard paa Fredrikshald. - For Gabriel Hofgaard og paa hans Initiativ er som det sees, ogsaa følgende 3 Tegninger tagne,


Side 82

taken from Kobberwig Klew for Gabriel Hofgaard Esqr. Taken and Drawn by Jos. Salisbury 1791. Akvarel. Billedet er tagen fra


Side 82

Rdl. D. C., 3) Amtmand Andreas Hofgaard Sjaastad i Lier, vzerdsat for 18 000 Rdl. D. C. og 4) Hr.


Side 82

C. og 4) Hr. Andreas Ambrosius Hofgaard Skollerud, Løkke og 2 Røste Gaarde, tilsammen vaerdsat for


Side 83

11 havde Jens Hofgaard iciet forskjellige Sagbrug und"v'Sem, Fossesholrn og Skjelbred paa Eker og havde dette Aar


Side 83

Forretningen fortsattes af hans Enke Kirstine Hofgaard, født Winsnes. En Daabsdragt af Silke, rigt broderet med Sølv, antagelig fra hendes


Side 83

5000 Rdl. D. C., Jomfru Diana Hofgaard Leiegaarden paa Bragerøen, taxeret for 1600 Rdl. D. C., og 2000


Side 83

Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard. 77


Side 83

Fru Kirsten Hofgaard (f. Winsnes).


Side 84

hans Forretninger, i hvilke Sønnen Paul Hofgaard ogsaa senere indtraadte. Hun skjaenkede Universitetet ved dets Stiftelse 10 000 Rdl. D.


Side 86

c.ö. Dorothea Hofgaard, født paa Bragernaes 29 januar 1783 (døbt 8


Side 86

11.5. Jens Hofgaard, født paa Bragernaes 19 Mai 1786 (døbt ljuni s. A.), "r der 20


Side 87

13.6. Carl Ambrosius Hofgaard, født paa Bragernaesb Septbr. 1816


Side 87

A- gl- Hag blev Fru Karen Hofgaard, f. Omsted.


Side 87

Slaegten Hofgaard: Jens Hofgaard. 81


Side 88

Skibsreder Carl Hofgaard (Drammen). Fru Maren Hofgaard (f. Borgen) Gift i Drammen 25 Decbr. 1845 med Maren Faye Borgen, født


Side 88

b.7 Peter Hofgaard, født paa Bragernaes 5 Septbr. 1851 (døbt 25


Side 88

c.7. Carl Marenius Hofgaard, født paa Strømsø 15 Juli 1857, (hjemmedøbt), Tpaa Bragernaes 19 Aug. 1857


Side 88

a.7. Jens Hofgaard, født paa Bragernaes 29 Septbr. 1847


Side 88

82 Slaegten Hofgaard: Carl Hofgaard.


Side 89

Moderen drevne Forretning i Drammen: Kirsten Hofgaard og Søn," og arbeidede derhos i mange Aar paa Traelasthandler Grüners Kontor sammesteds


Side 89

for Byens Borgere. Efter Onkelen Gabriel Hofgaard arvede han sammen med sine Sødskende Gaarden øvre Hoen paa Eker, men i


Side 89

_..___ Slaegten Hofgaard: Paul Hofgaard. 83


Side 90

84 Slaegten Hofgaard: Paul Hofgaard. q *g han 1000 Rbd. til det nye Universitet. Han var tidligere en


Side 90

1816 med sit Naestsødskendebarn Marie Josepha Hofgaard, født paa Kongsberg 5. Februar


Side 90

Aar gammel, Datter af Amtmand Andreas Hofgaard og 2den Hustru Maria Gustafva Gahn. Hun var - navnlig i sine yngre


Side 90

17 Oktbr. 1837 til Toldkasserer Ambrosius Flor Hofgaard i Larvik skriver han selv følgende: Hvad mig selv angaar, da er


Side 90

21.6Christine (Stina) Margrethe Hofgaard, født paa Bragernaes 11


Side 90

skal have vaeret sin Bedstemoder Maria Gustafva Hofgaard, født Gahns Yndling. Den sidste boede i Foraeldrenes


Side 92

flere Aar. Sammen med Sorenskriver Gustav Hofgaard gik han først paa Skole hos Marthe Skolemester". Han var ikke meget begavet,


Side 92

Gahn, Skibskaptein Andreas Hofgaard Fm Maren Hofgaard, f. Bull forfaerdigcde Billede af Stegeborg Slot, saaledes som naermere omtalt under hende.


Side 92

med sine Brødre Gabriel og Jens Hofgaard. Han var en laengere Tid i Kristianssand, hvor en Medreder boede, og blev


Side 92

86 Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard.


Side 93

a.7. Paul Hofgaard, født i Stokke 6 Juli 1851, T paa Bragernaes 9 Novbr. 1852 (begr.


Side 93

Aar gl_ . Rosa Marie Gustava Hofgaard, født paa Bragernaes 26 Novbr. 1820


Side 95

Konsul Gabriel Hofgaard. Fru Dorothea Hofgaard, f. Landstad.


Side 95

Konsul Gabriel Hofgaard. Fru Dorothea Hofgaard, f. Landstad.


Side 96

21.7Paul Magnus Hofgaard, født paa Fredrikshald 10 Oktbr.1857.


Side 97

91_ Konsul Paul Hofganrd Fru Henriette Hofgaard, f. Raeder for Haldens Bomuldsspinderi og 6 Decbr. s. A. dansk Vice-Konsul paa


Side 97

a.8 Gabriel Hofgaard, født paa Fredrikshald 21 Septbr. 1898.


Side 98

Einar Hofgaard, født paa Gaarden Karrestad i Berg 7 Juli 1861


Side 98

driver i eget Navn: , Wilhelmine Hofgaard". Ugift.


Side 98

c.8 Hans Jacob Gahn Hofgaard, født paa Fagerhøi i Bergs Prestegjaeld ved Fredrikshald 10 April 1904 (døbti


Side 98

b.8 Johanna Catharina Raeder Hofgaard, født paa Fredrikshald 17


Side 98

Wilhelmine Margrethe Marie Hofgaard, født paa Fredrikshald 8


Side 99

Hofgaard: Fredrikshaldslinien. 95, . Andreas Gabriel Hofgaard, født paa Fredrikshald 12 Mai


Side 99

. Valborg Hofgaard, født paa Fredrikshald 30 Mai 1864 (døbt 8 Aug. s. A.). Hun blev


Side 99

Fru Signe Hofgaard, f. Edgren. Bankkasserer Andreas Hofgaard.


Side 99

Signe Hofgaard, f. Edgren. Bankkasserer Andreas Hofgaard.


Side 99

a.8. Tove Margrethe Hofgaard, født paa Fredrikshald3 Maris


Side 99

b.8. Signe Edgren Hofgaard, født paa Fredrikshald 2 April


Side 100

låurcauchef Magnus Hofgaard Fru Mimi Hofgaard, f. Schou bedsex. med laud. Efter først nogen Tid at


Side 100

låurcauchef Magnus Hofgaard Fru Mimi Hofgaard, f. Schou bedsex. med laud. Efter først nogen Tid at have arbeidet som


Side 100

21.8. Ingeborg Hofgaard, født i Kristiania 31 januar 1902


Side 100

g.7. Gabriel Hofgaard, født paa Fredrikshald 13 Januar 1868, 'i- der 14 s. M.


Side 101

Fru Sigrid Hofgaard, f. .Vaalmann Kjobmand Sverre Hofgaard Gift i Tønsberg 4 Septbr. 1899 med Sigrid


Side 101

a.8. Ellen Hofgaard, født i Kristiania 1 Aug. 1900 (døbt i Frogner Kirke 14 Oktbr. s.


Side 101

26 Novbr. s. A.). ' Gabriel Hofgaard, født paa Fredrikshald 4 Oktbr. 1870.


Side 101

Sigrid Hofgaard, f. .Vaalmann Kjobmand Sverre Hofgaard Gift i Tønsberg 4 Septbr. 1899 med Sigrid Waalmann, født i Tønsberg 5


Side 101

b.8. Maria Gustava Hofgaard, fødti Kristiania 23 Mai 1904


Side 101

c.8. Paul (Paal) Lauritz Hofgaard, født i Kristiania 27 Aug.


Side 102

Marie Hofgnarcl, f. Olsen. Ingeniør Gabriel Hofgaard.


Side 103

Clara Johanne Hofgaard, født paa Gaarden Karrestad i Bergs Prestegjeld 27 Juni 1872. Hun blev konñr.


Side 104

1844 til Staldmester og Krigskommissaer Jens G. Hofgaard paa Fredrikshald. Ugift.


Side 104

Johan Gottlieb Walther Gahn Hofgaard, født paa Bragernaes 4 Januar 1828 (døbt 2 Marts s. A.), -l-


Side 104

Jens Theodor Hofgaard, født paa Bragernaes 1 Decbr. 1829


Side 104

Sophie Charlotte Ulrikke Hofgaard, født paa Bragernaes 7


Side 105

Fru Laura Hofgaard, f. Gjøs Gmsseriae-Aeâäâigââiâlärds 5°"-Han var, da han begyndte egen Forretning, ikke endnu 25


Side 106

Kjøbmnnd Carl G. Hofgaard Fru Antonette Hofgaard, f. Knudsen ere Alrnenskole, hvor han i Juni 1880


Side 106

Kjøbmnnd Carl Hofgaard Fru Antonette Hofgaard, f. Knudsen ere Alrnenskole, hvor han i Juni 1880 underkastede sig Middelskolens Afgangsex.,


Side 106

b.7.1. Josepha Kirstine Hofgaard, født paa Fredrikshald 31 Aug.


Side 106

a.7.1. Gustav Gotlieb Hofgaard, født paa Fredrikshald 18 Mai


Side 106

c.7.". Kirsten Marie Hofgaard, født paa Fredrikshald 3 April


Side 106

d.7.2. Carl Gerhard Hofgaard, født paa Fredrikshald 5 Marts


Side 107

sammen med sin yngre Broder Jens Hofgaard. Han har fra 1904-1909 vaeret Medlem af Fredrikshalds Skolestyre og fra 1908 af


Side 107

e.7."3. Gustav Hofgaard, født paa Fredrikshald 11 Febr. 1867. Han blev i Aug. 1873 Elev af


Side 107

a.8. Else Hofgaard, født paa Fredrikshald 22 Novbr. 1900.


Side 107

b.8. Knut Hofgaard, født paa Fredrikshald 5 Mai 1903.


Side 108

Fru Adelia Hofgaard, f. Schutz Doktor Gustav Hofgaard i Westphalen 26 April 1846] og Frieda Heimann


Side 108

Adelia Hofgaard, f. Schutz Doktor Gustav Hofgaard i Westphalen 26 April 1846] og Frieda Heimann [født i Westphalen 27 Januar


Side 108

a.8. Margrethe Lily Hofgaard, født paa Fredrikshald 18 Septbr.


Side 108

fl". Jens Theodor Hofgaard, født paa Fredrikshald 23 Septbr.


Side 109

man Jflççfcdñkshaâdâaar ' dum Fru Anna Hofgaard, f. Simensen Gift i Kristiania 1904 med Anna Simensen, født paa Fredrikshald 24


Side 109

a.8 Ellen Laura Hofgaard, født paa Fredrikshald 6 April 1905.


Side 109

i.6 Marie Constance Hofgaard, født paa Bragernaes 28 Januar 1832, J' den 3 Marts s. A., 1


Side 109

c.8. Ragna Hofgaard, født paa Fredrikshald 6 Juli 1909.


Side 109

b.8 Kirsten Marie Hofgaard, født paa Fredrikshald 13


Side 110

104 Slaegtexr Hofgaard: Andreas Hofgaard.


Side 113

Bo, der bestyredes af Svogeren Jens Hofgaard, i 1752 havde skaaret ca. 150,000 Bord dels paa hans egne dels paa


Side 114

Middel i Guds Haand, hvorved Ambrosius F. Hofgaard blev Stamfader til vores vidtudgrenede naermeste :x-e-ç-.ç-Åm.


Side 114

hende og hendes Mand skriver Paul Resen Hofgaard i nogle efterladte Optegnelser:


Side 114

103 Slzegten Hofgaard: Ambrosius Flor Hofgaard.


Side 115

havde Ophold hos sin Farbroder Gerhard Hofgaard og i 1775 tog Ex. philos. med Karakt.


Side 115

Sogneprest Andreas Hofgaard (Fornebu).


Side 116

Embede. Efter sin Faetter Kjøbmand Gabriel Hofgaard paa Bragernaes arvede han en betydelig Formue, idet han ved dennes Testamente indsattes


Side 119

sin Ungdom i Huset hos Gabriel Hofgaard paa Bragernaes og kjøbte ved Skjøde af 18. Apr11 1812


Side 120

den alm. Brand-Toldkasserer Ambxosius Hofgaard. Helene Hofgaard (f. Berg.) forsikring tidligere havde ligget under Secretariatet. Den 24 Aug. 1822


Side 122

a.7. Ambrosia Henriette Chrisiopha Dorothea Hofgaard, fødti Aalesund 2 August 1856, j* der 12 Januar 1865, 81/1A. gl.


Side 122

Fru Gabrielle Hofgaard (f. Rønneberg.)


Side 124

f.6.2. Laurits Ulrik Hofgaard, født i Kristiania 17 Juli 1825 (døbt 8 Septbr. s. A.), T i


Side 125

Grossercr Lauritz Hofgaard. Fru Agathe Hofgaard (f. Tschudy.) terne af Tønsbergs Privatbank, i hvis Direktion han


Side 125

Grossercr Lauritz Hofgaard. Fru Agathe Hofgaard (f. Tschudy.) terne af Tønsbergs Privatbank, i hvis Direktion han var Formand lige


Side 126

April 1875. Sammen med Søsteren Sigrid Hofgaard har hun i mange Aar havt Pensionat i Kristiania. Ugift.


Side 126

b.7 Agathe Augusta Hofgaard, født i Tønsberg 19 April 1859


Side 126

Ambrosia Stephanie Hofgaard, født i Tønsberg 2 Febr. 1862


Side 127

hvor hun, sammen med Søsteren Agathe Hofgaard, oprettede et Pensionat, som de fremdeles driver. Ugift. ' Laura Johanne Hofgaard, født


Side 127

fremdeles driver. Ugift. ' Laura Johanne Hofgaard, født i Tønsberg 21 April 1865


Side 127

Laurits Julius Hofgaard, født i Tønsberg 2 Septbr. 1866


Side 128

Fru Sara Hofgaard. Advokat Lauritz Hofgaard.


Side 128

Fru Sara Hofgaard. Advokat Lauritz Hofgaard.


Side 129

a.8 Laurits Ambrosius Hofgaard, født i Kristiania 17 januar 1896.


Side 129

c.8 Helge Hofgaard, født i Kristiania 30 Oktbr. 1899.


Side 129

d.8 Andreas Hofgaard, født i Kristiania 17 Febr. 1902.


Side 129

e.8 Sven Hofgaard, født i Kristiania 16 Januar 1905.


Side 129

b.8 Wilhelm Christie Hofgaard, født i Kristian124Juni 1897.


Side 129

Robert Andreas Hofgaard, født i Tønsberg 28 Novbr. 1869


Side 129

f.8 Johanne Bessesen Hofgaard, født i Kristiania 24 Septbr.


Side 129

Conrad Blumer Hofgaard, fødti Tønsberg 12 Juli 1868


Side 129

a.8 Vera Blumer Hofgaard, født i Tønsberg 2 Marts 1900.


Side 130

hans Forretning, en større Herreekviperings-Kjøbmand Johan Hofgaard. Fru Anna Hofgaard (f. Ullitz.) forretning i Carl Johansgade i Kristiania, som han


Side 130

større Herreekviperings-Kjøbmand Johan Hofgaard. Fru Anna Hofgaard (f. Ullitz.) forretning i Carl Johansgade i Kristiania, som han drev, indtil han


Side 131

e.7 Johan Andreas Hofgaard, født i Drammen 17 Marts 1864, i" i Kristiania 22 Septbr. 1907 som


Side 131

]amesville i Wisconsin. Ugift. -Marie Christine Hofgaard, født paa Bragernaes 13 juli 1859


Side 131

Laurits Agathon Hofgaard, født paa Bragernzes26 Febr. 1861


Side 131

a.7 Ambrosia Helene Hofgaard, født paa 'Bragernaes 23 Juni


Side 131

b.7 Oscar Christen Hofgaard, født paa Bragernaes 6 Septbr.


Side 132

h.6.". Marie Augusta Hofgaard, født i Kristiania 14 Aug. 1828


Side 133

Elisabeth Catharina Charlotte k.6.2. Ambrosia Helene Hofgaard, Slaegten Hofgaard : Fornebolinien. 127


Side 142

Fru Christine Hofgaard (f. Brandt). Proprietaer Chr. Gabr. Hofgnard.


Side 143

a.6.1. Petra Abigael Hofgaard, født paa Skollerud 12 Juli 1825


Side 144

c.6.1. Caroline Johanne Hofgaard, født paa Skollerud 11 Novbr.


Side 144

b.6.1. jens Andreas Gram Hofgaard, født paa Skollerud 26 Fehr.


Side 145

e.(`>.`-'.Christen Gabriel Hofgaard, født paa Skollerud 26 Marts 1839, i" i Slaget ved Corinth i Texas


Side 145

Ole Christopherssøn Bye og Ida Pauline Hofgaard. (3 Børn).


Side 145

d.6.2. Karen Marie Hofgaard, født paa Skollerud 12 Febr. 1838


Side 145

Mai 1841, Datter af Sogneprest Gabriel Hofgaard Stenersen og Anne Birgitte Irgens. Amtmand Meinich var en dygtig og afholdt Embedsmand,


Side 147

g.6.2. Julius Ambrosius Flor Hofgaard, født paa Skollerud 28 juli 1840 (hpmmedøbt og Daaben stadfaestet i Kirken


Side 147

Korps paa Horten, tog Styr-Fru Mathilde Hofgaard.


Side 147

Skihskaptein Julius Hofgaard.


Side 148

a.7. Jens Gabriel Hofgaard, født i Fredriksvaern 17


Side 149

b.7. Harriet Olga Marie Hofgaard, fødti Chicago 16 Aug. 1876.


Side 149

a.7. Henry Christopher Hofgaard, fødti Chicago 11 Septbr. 1874.


Side 149

a.8. William Sidney Hofgaard, født 14 Oktbr. 1902.


Side 149

med Carlos Ragnvald Ross, født Nils Hofgaard.


Side 150

e.7. Albert Hofgaard, født i Kearney i Nebraska 27 Aug. 1882, -f-i Sweetwater 30 April 1899.


Side 150

c.7. Cecilie Sophie Hofgaard, født i Chicago 1 Febr. 1878,-]der 18 Juli 1879.


Side 150

g.7. Walter Hofgaard, født i Sweetwater 19 Juni 1887. Farmer. Ugift.


Side 150

d.7. Arthur Hofgaard, født i Chicago 17 Marts 1880.


Side 150

1.6.2. Else Cathrine Hofgaard, født paa Skollerud 25 Juni 1846, 1der 15 Mai 1848.


Side 150

f.7. Helene Sophie Hofgaard, født i Sweetwater 30 Novbr.


Side 150

m6". Else Sophie Hofgaard, født paa Skollerud 24 Juli 1848


Side 150

k.6.". Johan Ernst Meidell Hofgaard, født paa Skollerud 15 Maris


Side 151

n.6.5'. Jens Gerhard Hofgaard, født paa Skollerud 18 Febr. 1850, j' paa Gaarden Grønvold i Aadalen 20


Side 152

c.6. Henrik Ambrosius Hofgaard, født paa Strømsø 5 Decbr. 1822


Side 152

a.6. Andreas Nicolai Hofgaard, født paa Strømsø 9 Febr. 1820


Side 152

b.6. Anna Cathrine Marie Hofgaard, døbt paa Strømsø 6 Decbr.


Side 153

i Kristiania. ' . Edvard Gabriel Hofgaard, født i Drammen 19 Mai 1831 (men findes ikke døbt der), T i


Side 153

d.6. Mathilde Abigael Hofgaard, født paa Strømsø 20 Febr. 1826


Side 155

Hofstaldmester Jens G. Hofgaard.


Side 157

Interesse for jordbrug og Provst Paul R. Hofgaard og Frue navnlig Havebrug. Provst 1m deres Guldbryllupsdag.


Side 161

sig. Julius Arentz, gift med Mathilde Hofgaard besøgte vi ogsaa. Veien til Kristiania vari denne Tid besvaerlig, de svaere Bakker


Side 163

c.6. Jens Gerhard Hofgaard, født i Son 10 Januar 1841 (døbt 24


Side 163

b.6. Andreas Hofgaard, født i Son i Vestby 10 Mai 1839


Side 163

30 Decbr' fra 1 Sogneprest Jens Hofgaard.


Side 164

d.7. Karen Elise Hofgaard, født i Ullensaker 25 April 1887. Ugift.


Side 164

laud. prrc. cet, togi Fru Mina Hofgaard, f. Sinding.


Side 164

b.7. Paul Reserz Hofgaard, født i Ullensaker 20 April 1883, T i Kristiania 23 Novbr 1899


Side 164

c.7. Simon Andreas Wright Hofgaard, født i Ullensaker 11 juli 1884, T der 26 Marts 1907 (begr.


Side 164

e.6. Simon Wright Hofgaard, født i Son Tjuni 1843 (døbt 17 Aug.


Side 164

a.7. Otto Ludvig Sinding Hofgaard, født i Ullensaker 10 Aug.


Side 166

f.7. Jens Andreas Hofgaard, født i Kristiania 29 Novbr. 1880, 7" der 14 August 1881 (begr. 17


Side 166

a.7. Paul Hofgaard, født i Kristiania 15 Decbr. 1871, -l-der6


Side 166

f.6. Abigael Petronella Johanne Hofgaard, født i nordre Froeni Gudbrandsdalen 6 Mai 1845 (hjemmedøbt og Daaben stadfaestet i


Side 166

b.7. Karen Elise Hofgaard, født i Kristiania 24 Mai 1873.


Side 166

d.7. Cathrine Hofgaard, født i Kristiania 25 Novbr. 1875.


Side 166

c.7. Harald Aars Hofgaard, født i Kristiania 26 Juli 1874, 'f der 2 Oktbr. 1891, 17


Side 166

e.7. Paul Resen Hofgaard, født i Kristiania 19 Mai 1877, -fder 6 Aug. 1889, 12 A.


Side 166

Harald Aars og Anna Cathrine Pauline Hofgaard. (6 Børn).


Side 167

(Andreassøn) Hofgaard, Tvilling af Sogneprest Paul Resen Hofgaard, født paa Sigdals Prestegaard 19 Marts 1806 (døbt 26


Side 167

k.5. Anna Cathrine (Thrine) Pauline Hofgaard, født paa Sigdals Prestegaard 28 April


Side 167

g.6. Amborg jacoba Margrethe Hofgaard, født i Jelse 8 Oktbr.


Side 169

Slaegten Hofgaard: Borgermester Gerhard Hofgaard 163


Side 170

164 Slaegten Hofgaard: Gerhard Hofgaard.


Side 171

Slaegten Hofgaard: Gerhard Hofgaard. 157) I 23 Aar Var han en kiaerlig Aegtemand For margaretba (Dels.


Side 172

156 Slaegten Hofgaard: Gerhard Hofgaard.


Side 173

Slaegten Hofgaard: Amtmand Andreas Hofgaard. 167


Side 174

168 Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard.


Side 175

Slaegten Hofgaard: Andreas Hofgaard. 169


Side 176

Rdl. igjen korn til Kjøbmand Gabriel Hofgaard, der Hk Skjøde paa Eiendommen 4 Juli, thgl. 9 Oktbr. s. A. Gift


Side 176

170 Slzegten Hofgaard. Andreas Hofgaard.


Side 178

ai dem, som var Sjømand, Andreas Hofgaard, kom til London, opsøgte han Familien Lindegren og ñk se Billedet, det laa


Side 178

1810, og de naeste, Fru Maria Gustafvn Hofgaard (f. Gahn).


Side 179

en ung svensk Pige til Stina Hofgaard var paa en eller anden Maade ogsaa kommen i Pakken.


Side 180

a.5.9. Marie Margrethe Hofgaard, født paa Kongsberg 25 Marts 1782


Side 180

b.5.2 Hans Jacob Hofgaard, født paa Kongsberg 8 Oktbr. 1784 (døbt 16


Side 180

var i 1801 tilligemed Broderen Gabriel Hofgaard Elev af Latinskolen paa Kongsberg, fra hvilken de i 1802 blev Studenter ved


Side 180

med Sølv- Proprietaer - Haus Jacob Hofgaard.


Side 182

b.6.2. Gabriel Hofgaard, født paa Tangen 8 Okt-hr. 1816 (Hjemmedaaben stadfaestet 7 Januar 1817.), J' der


Side 182

c.6.2. Hans Jacob Hofgaard, født paa Tangen 9 Oktbr. 1817 (døbt 2 Decbr. s. A.), 1'- paa


Side 182

nogle Maaneder ansat som Fru Elen Hofgaard (f. Blom).


Side 182

a.6.1. Andreas Hofgaard, født paa Tangen 1 Septbr.


Side 183

Fra 1844 drev han Godseier Hans Hofgaard. Fru Henriette Hofgaard (f. Schcel.) egen Krambodforretning i Skien, men sluttede hermed i


Side 183

han Godseier Hans Hofgaard. Fru Henriette Hofgaard (f. Schcel.) egen Krambodforretning i Skien, men sluttede hermed i 1848, da han


Side 185

a.7. Hans Jacob Hofgaard, født paa Justad i Lier 1 Mai 1852


Side 188

efternaevnte Kjøbmand Peter Cudrio og Karen Hofgaard. I dette Egteskab havde han 3 Børn. 3) i Kristianssand 3 Decbr. 1794


Side 189

b.7. Petronelle (Nelly) Margrethe Hofgaard, født i Lier 19 Oktbr.


Side 190

c.7. Anton Henrik Hofgaard, født paa justad i Lier 7 Marts 1855, 1'-der 10 Marts s. A.


Side 190

d.7. Marie Louise Hofgaard, født paa Justad i Lier 4 Marts 1856


Side 191

d.6.2. Gustav Cathrirzus Hofgaard, født paa Tangen 4 Septbr. 1819


Side 191

e.7. Christopher Blom Hofgaard, født paa Sjaastad 23 Januar


Side 194

b.7. Caroline Kirkgaard Hofgaard, født i Stavanger 25 Aug.


Side 196

c.7. Henriette Christopha Hofgaard, født i Stavanger 29 Marts


Side 197

Christopher Randers og Marie Florentine Dorothea Hofgaard] Han modtog i sin Barndom Undervisning i Hjemmet af Huslaerere, blev i Aug.


Side 198

f.6.". Julie Andrea Gabrielle Hofgaard, født paa Sjaastad 8 Juli 1823


Side 200

Drammen, siden hos Broderen Hans Jacob Hofgaard i Skien og tilsidst hos Ludvig Breder. Han sluttede dog her 1 Novbr.


Side 200

Frk. Marie Hofgaard.


Side 200

g.6.2. Marie Christophila Hofgaard, født


Side 201

Iñdrikke Hofgaard (f. Blom). Proprietaer Gerhard Hofgaard.


Side 202

C. B. Hofgaard (..'aimea). Fru Marie Hofgaard (f. Mehlum).


Side 202

a.7. Hans Jacob Hofgaard, født paa Bratsberg 20 Novbr. 1856


Side 202

b.7. Christopher Blom Hofgaard, født paa Bratsberg 5 Oktbr.


Side 204

c.8. Esther Hofgaard, født i Waimea 30 Decbr. 1895 (døbt 5 April 1896). I Skole i


Side 204

Betjent hos sin ovennaevnte Broder Gustav C. Hofgaard og Frue Kirsten f. Maehlum.


Side 204

d.7. Ellen Ulrikke Hofgaard, født paa Løberg 2 Marts 1863


Side 204

b.8. Gerhard Andreas Hofgaard, født i Wairnea 21 Oktbr.


Side 204

c.7. Hans Jacob Hofgaard, født paa Gaarden Løberg i Gjerpen


Side 204

e.7. Gustav Cathrinus Hofgaard, født paa Løberg 12 Oktbr.


Side 205

7. Gerhard Didrik Hofgaard, født paa Løberg 12 Mai 1870


Side 206

Kongsberg laerde Skole, men Fru Inger Hofgaard (f. Cappelen). Foged Gerhard Hofgaard.


Side 206

Inger Hofgaard (f. Cappelen). Foged Gerhard Hofgaard.


Side 206

b.8. Johanne Hofgaard, født paa Fehn 14 juli 1903.


Side 206

a.8. Johan Gerhard Hofgaard, født paa Fehn i Gjerpen 4


Side 207

a.6. Andreas Hofgaard, født i Kristiania 3 Januar 1819 (hjemmedøbt og Daaben stadfaestet i Kirken 11


Side 207

b.6. Didrik Carl Pontus Hofgaard, født i Kristiania 11 Novbr. 1821


Side 207

hans Død overtoges af Sønnen Gustav Hofgaard.


Side 207

d.6. Gustav Severin Hofgaard, født paa Bragernaes 3 Marts 18301


Side 207

Slaegten Hofgaard: Foged Gerhard Hofgaard. 201


Side 208

Proprietaer Gustav Hofgaard (Lunde). Fru Helga Hofgaard (f. Borclisenius).


Side 208

Proprietaer Gustav Hofgaard (Lunde). Fru Helga Hofgaard (f. Borclisenius).


Side 208

7. Inger Sophie Hofgaard, født paa Lunde 9 Juli 1872.


Side 208

7. Marie (Maggen) Gustava Gahn Hofgaard, født paa Lunde 7


Side 209

e.7. Gerhard Andreas Hofgaard, født paa Lunde 9 Novbr. 1876, T der 22 April 1879.


Side 210

f.5.5'. Kristine Hofgaard, født paa Kongsberg 2 Marts 1792 (døbt 15


Side 210

g.5.2. Marie Josepha Hofgaard, født paa Kongsberg 5 Febr. 1794 (døbt


Side 210

1816 med sit Naestsøskendebarn Konsul Paul Hofgaard, s. S. 82. ff.


Side 210

b.4. Margrethe Gerhardsdatter Hofgaard, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 26 Marts 1751, begr. der 6


Side 210

e.5.9. Lars Moss Hofgaard, født paa Kongsberg 2 Decbr. 1790 (døbt


Side 211

d.4. Laurentia Hofgaard, født i Kjøbenhavn 8 April 1755 (døbti Helliggeistes Kirke 12 s. M.), j


Side 213

a.5.1. Ludvig Martin Hofgaard, født i Kjøbenhavn 30 Juli 1807, 1-der 2G April 1876. Han blev Ex.


Side 213

Slaegten Hofgaartl: Ludvig M. Hofgaard. 207' [født i Tømmerup 1748, i 30 Decbr. 1816, Datter af Sognepraest


Side 214

g.3.2. Karen Andreasdatter Hofgaard, døbt paa Bragernaes 26 Oktbr. 1716, begravet i Kristiania 23 Juni 1797


Side 215

i Overformynderiet for Jomfru Karen Hofgaard i Oslo Hospital, saaledes at hun skulde oppebaere Renterne deraf saalaenge hun levede.


Side 215

Snedker Peter Hofgaards Datter Anne Karine Hofgaard, eller hvis hun var død, hendes i Live vaerende Søskende.


Side 215

h.3.". Søren Hofgaard, døbt paa Bragernaes 16 Novbr. 1717, begr. der 18


Side 215

s. A. i i.3.". Dorthe Kirstine Hofgaard, døbt paa Bragernaes 1 Decbr. 1718, begr.


Side 215

k.3.3. Peter Buch Hofgaard, døbt paa Bragernaes 17 Aug. 1722, begr. i Kristiania (


Side 215

Kapitalen tilfalde hendes Foraeldre. Snedker Peter Hofgaard skulde have


Side 215

en Trediedel, nemlig 1) Hr. Andreas Hofgaard i Aal,


Side 215

2) Kjøbmand Andreas Jenssøn Hofgaard paa Bragernaes og 3) 2de Søsterdøtre Fru Krogh, født Hofgaard og Fru


Side 216

Sølv, der har tilhørt Kirstine Margrethe Hofgaard og Ole Pederssøn Løche eies af Fru Nelly Wildhagen født Hofgaard. Bladet er


Side 217

Børnene kjendes kun: r Abel Marie Hofgaard, født paa Bragernaes 10 Januar 1712 (døbt 14 s. M.), 'T paa Strømsø


Side 217

1771 (begr. 17 s. M.) Abel Olsdatter Hofgaard var Fadder i Vestby 14 Aug. 1734.


Side 217

Traer. Glasset baerer følgende Indscription: Ole Jensen Hofgaard". ' Gift paa Bragernaes 25 Novbr. 1710 med Karen Jensdatter, født i


Side 217

Slaegten Hofgaarrl: Ole Jenssøn Hofgaard. 211


Side 218

6 Juli 1748 søgte en Jens Hofgaard fra Drøbak Kontrollørtjenesten ved Sands Toldsted eller i Mangel deraf Visitørposten. Han var


Side 218

c.3. Jens (Olssøn) Hofgaard. Ole Hofgaard maa have havt en Søn af dette Navn, thi 6 Juli 1748 søgte


Side 221

gl. Med ham havde Anna Kirstine Hofgaard ingen Børn. De oprettede derfor 5 April 1768 et Testamente, der 6 Mai


Side 221

e.3. Andrea Kirstine Hofgaard, født i Drøbak c. 1728, konñrmeret der 11


Side 222

* Johannes [S. 8] * Ole Hofgaard. [S. 12] gaard gaard [S. 14] * Lorentz Hofgaard Bentssøn Larssøn Simons- *


Side 222

gaard gaard [S. 14] * Lorentz Hofgaard Bentssøn Larssøn Simons- * Anichen * Johanne * Maren Friderich * Maren [S.


Side 222

[S. 11] [S.,11] Peder Karen Petrea Hofgaard, Hofgaard,


Side 223

H. f.1674,'1-1743. f. 1676, f.1677,'1-1717. Margrethe H. Hofgaard f. 1685, -l- 1742. f. 1672, f. 1673, -1- * Magdalena -1-1750.


Side 224

Tab. Ill. Christen Jenssøn Hofgaard.


Side 225

41'] [5- 4" Tab. IV. Philip Jenssøn Hofgaard.


Side 228

[SL 120] Tab. VII. Christen Gabriel Smith Hofgaard.


Side 228

Tab. VI. Ambrosius Flor Hofgaard


Side 229

,..>. nav' Tab. VII. Christen Gabriel Smith Hofgaard.


Side 229

[S. 143] Tab. Vlll Paul Resen Hofgaard.


Side 230

Tab. IX. Hans Jacob Hofgaard.


Side 231

Tab. X. Ole Jenssøn Hofgaard


Side 234

En Rasmus Hofgaard skal have vaeret Borger i Horsens. Hans Sønner var:


Side 234

a.1. Stephan Rasmussøn Hofgaard, der 1682 var Raadhusskriver, 1696 Raadmand og 1699 Borgermester i Horsens. Han


Side 235

c.3. Jesper Hofgaard, begr. i Horsens 15 Januar 1727, 14 Uger gl.


Side 235

d.2.9. Gjerthrud Hofgaard, døbt i Horsens 3 Juni 1696, T der 1766.


Side 235

a.3. Stephan Hofgaard, døbt i Horsens 16 Febr. 1724, T der 30 Decbr. 1741


Side 235

b.3. Anders Hofgaard, døbt i Horsens 3 Oktbr. 1725.


Side 235

212.2. Erik Hofgaard, døbt i Horsens 17 Aug. 1692, T


Side 235

b.2.2 Karen Hofgaard, døbt i Horsens 11 Oktbr. 1693.T


Side 236

c.7. Mathilde Hofgaard, født 6 Septbr. 1849.


Side 239

E3. Sara Kristine Hofgaard, døbt i Horsens 6 Jan. 1734, begr. der 6 Oktbr.


Side 239

en Broder (i) af Borgermester Stephan Hofgaard, der i alle Fald var Fadder hos ham.


Side 239

b.1. Nils Rasmussøn Hofgaard, Avlskarl" eller Avlsmand" i Horsens var maaske en Broder (i) af Borgermester


Side 240

b.2. Anne Hofgaard, begraven i Horsens 16 Januar 1726, 5 A. gl.


Side 240

a.3. jens Nicolay Hofgaard, døbt i Aarhus 19 Mai 1758, hegr. der 23 Januar


Side 240

b.3. Søren Hofgaard, født i Aarhus 11 Novbr. 1760 (døbt 17 s. M.),1'i Kjøbenhavn 3 Oktbr.


Side 240

48 naevnte Kjøbmand paa Fredrikshald Amund Linnes Hofgaard, hvis Familienavn han skal have antaget (M. Arnesen, Haldensa, S. 60 i).


Side 241

b.3.". Ludvig August Hofgaard", født paa Fredrikshald 12 Febr. 1842 (døbt 6


Side 241

a.2.1. Carl Ferdinand Hofgaard, født paa Fredrikshald 11 Septbr. 1820 (døbt 4


Side 241

b.2.1. Ludvig Edvard Hofgaard, født paa Fredrikshald 18 juli 1822 (døbt 18


Side 242

var vistnok den Carver" Carl Hofgaard, der 25 Februar 1854 var Fadder i Skien. Han skal have havt 3


Side 242

d.3.2. Marie Emilie Hofgaard, født i Kristiania 27 Decbr. 1871.


Side 242

d.2.1. Christian Fredrik Hofgaard, født paa Fredrikshald 1825, T der 30 Aug. s. A. (begr. 1 Septbr.),


Side 242

f.2.2. Sophie Hofgaard, født paa Østbye i Sverige 1827 (døbt 10 Febr. s. A.), konfir. paa


Side 242

i.2.2. Fredrik Wilhelm Hofgaard, født paa Fredrikshald 2-1 Marts 1831 (døbt 28


Side 242

e.2.1. Alexander Hofgaard, født paa Fredrikshald 18 Decbr. 1826 (døbt 16 Marts


Side 242

a.3.1. August Hofgaard", (uaegte), født paa Fredrikshald 23 Decbr. 1851 (døbt


Side 242

b.3.5'. Henrik Hofgaard, født i Kristiania 1867, T der 1868.


Side 242

c.3.'-'. Henrik Andreas Momme Hofgaard, født i Kristiania 21 Aug. 1869. Handelsreisende i Kristiania.


Side 242

a.4. Rolf Momme Hofgaard, født i Kristiania 25 juni 1895.


Side 242

11.22. Momme Christian Peterson Hofgaard, født paa Fredrikshald 21 Fehr. 1829


Side 243

b.3. Marius Emil Hofgaard, født i Skjeberg 14 Decbr. 1873, Fisker i Sponvigen. Ugift.


Side 243

e.3. Hans Christian Hofgaard, født i Skjeberg 1 Juli 1876, Sømand. Ugift.


Side 243

d.3. Albert Julius Hofgaard, født i Berg 27 April 1879, Sømand. Ugift.


Side 243

1:29. Gustav Arnold Hofgaard, født paa Fredrikshald 19 Deber. 1832 (døbt 8


Side 243

1.2.2. Gustav Hofgaard, født paa Fredrikshald 23 Novbr. 1834 (døbt 29 Deçbr,


Side 243

a.3. Peter Anton Hofgaard, født paa Grunbugten i Engedal (Skjeberg) 29 April


Side 243

111.27. Andrea Christine Eleonore Hofgaard, født paa Fredrikshald 6 Marts 1836


Side 243

11.23. Maria Magdalena Hofgaard (uaegte), født paa Fredrikshald 14 Januar 1822


Side 244

a.4. Rolf Hofgaard, født paa Hamar 28 Juli 1889, han reiste 1910 til Amerika.


Side 244

b.1.1. Maren Halvorsdatter Hofgaard, født paa Fredrikshald 24 Febr. 1799 (døbt 31


Side 245

Jomfru Anne Marie Hofgaard "hos Kapt. Krogh" var 15 Novbr. 1762 Fadder paa Fredrikshald. Vel den Anne


Side 245

Jomfru Anne Cathrine Hofgaard, f. 1732, -J-i Abel Cathrines Stiftelse i Kjøbenhavn 8 Febr. 1807. i Skoleholder


Side 245

Christine Hofgaard, 30 A. gl. ugift, var 1801 Husholderskm for Amtmand Hofgaards 2 Sønner Hans


Side 245

Carl Johan Hofgaard døde i Kristiania i April 1887, 131/2 A. gl. (W. Lassen).


Side 245

Student Andreas Hofgaard, var 1770 Medlem af det kgl. Landhusholdningsselskab (Klitgaard).


Side 245

3) Carl Hofgaard, J". 4) Peter Hofgaard, f. Gunhild Hofgaard, ugift. 7) Olaug Hofgaard, ugift.


Side 245

3) Carl Hofgaard, J". 4) Peter Hofgaard, f. Gunhild Hofgaard, ugift. 7) Olaug Hofgaard, ugift.


Side 245

2 Sønner Hans Jacob og Gerhard Hofgaard paa Kongsberg. (Folketael. 1801).


Side 245

Anders Madssøn Hofgaard tog 14 Marts 1763 Borgerskab som Nagelsmed i Kjøbenhavn. Var født paa


Side 245

Christiane Marie Hofgaard, f. 1740.


Side 245

1) Nils Adolph Hofgaard, Bogtrykkersvend, t' i Johannes Kirke i Kr.a 9 Marts


Side 245

J". 4) Peter Hofgaard, f. Gunhild Hofgaard, ugift. 7) Olaug Hofgaard, ugift.


Side 245

5) Thorvald Hofgaard, -,-. 6)


Side 245

8) Konrad Hofgaard


Side 245

2) Alma Hofgaard, * med en Tengberg.


Side 245

f. Gunhild Hofgaard, ugift. 7) Olaug Hofgaard, ugift.


Side 246

Apothekersvend i Kristiania Johannes Hofgaard havde 14 Mai 1801 et uegtc Barn til Daaben i Eidsvold: Christiane Margrethe,


Side 246

Marie Ellingsdatter Rove Sønnen jens Edvard Hofgaard, født paa Rove i Hvaler 3 Septbr. 1848 (døbt 1 Januar 1849). Han


Side 246

Edith Hofgaard, 'f- i Kristiania 1 Septbr. 1904, 3 A. gl.


Side 246

Elisabeth Hofgaard, f. 1673, gift med 1) med Poul Pedersen til N. Ullerup, 1-


Side 246

1) Sidsel Marie Hofgaard, døbt 1 Marts 1773, begr. 19 April s. A.


Side 246

2) Inger Marie Hofgaard, døbt 18 Aug. 1776, konfir. 21 Oktbr. 1791.


Side 246

3) Anne Pauline Hofgaard, døbt 25 Oktbr. 1778, konfir. 6 Oktbr. 1793.


Side 246

4) Peter Erlandsen Hofgaard, døbt 11 Fehr. 1781, konfir. 12 April 1795.


Side 246

5) Christian Erlandsen Hofgaard, døbt 31 Aug. 1783, 'i' 27 Novbr. s. A. En Hofgaards Enke


Side 247

____ /ohan Henrik Hofgaard, født 1784, 'l- 16 Aug. 1830. Malermester i Kjøbenhavn, gift med Maria Jørgensen.


Side 247

Enken Karen Hofgaard, født i Karlebo Sogn 30 Septbr. 1798. (Elvius).


Side 247

M. Hofgaard, Vognmand i Vaaler (Solør), er født paa Hofsløkken under store Hof i Elverum.


Side 247

Petronelle Hofgaard, gift med Henrik Hansen Bergmann 1742 i Hillerød.


Side 248

Kjubmand Andreas Hofgaard (f. 17-13, "f 1305.) Side 77.


Side 249

Arentz, Fredrik. 115. >- Fredrik Ambrosius Hofgaard. 115. - Hans Arnold Julius, Assessor. 115. 155. - Hans Michael, Premierløit.


Side 249

v. Slidre. 40. -Hana Mathilde Georgia Hofgaard, adopt. 40.


Side 250

Fredrik Adler. 116. - Fredrik Ambrosius Hofgaard Jacob Sverdrup. l17. -Hans Christopherssøn. 176. 196. " Jan, Praesident. 116. - Jan


Side 252

121. -Konrad Hofgaard. 129. - Laurits Hofgaard


Side 253

- Gustav Hofgaard. 191.-Jørgen Gerhard Laege. 190 f. >- Ole Christian. 137.


Side 253

- Otto Hofgaard. 160.


Side 254

Johan, Brigadelaege. 202. i Johan Gustav Hofgaard. 203. i Jørgen, Berghauptmand. 168. - Knud Pederssøn. 233. i Otto Christian, Oberstløit.


Side 262

Marine Hermine. 36. - Paul Theodor Lieungh Hofgaard, adopt. 39 f. - Peter Boyessøn. 47.


Side 263

Ross, Aagot 143. - Einar Gabriel Hofgaard.


Side 264

- Jonas Christian. 187. - Karoline Hofgaard. 188. -Knud. 188.


Side 264

- Gabriel Hofgaard. 139.


Side 265

- Thor Hofgaard. 120.


Side 266

79. - Fredrik. 79. - Gabriel Hofgaard. 80. - Joachim. 80. - Joachim Fredrik Theodor. 80. - Joachim Fredrik. 78.


Side 268

Linnes Hofgaards testamente Auctionsskiøde til Gabriel Hofgaard paa Sjaastad .


Side 268

efter Søren Jenssøn Hofgaard . . . .


Side 293

udleg hos hans broder sr. Andreas Jensen Hofgaard her paa Bragernes, som for hans tillodnede arfvepart e FFter udleggeds special


Side 297

2de kald børn, nemlig først Magdalena Hofgaard, gift med monsieur Christopher T/zorne, og Maren Sørensdaatter Hofgaard, u-gift og tilholder hos


Side 297

4. Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard.


Side 298

292 Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard gift med monsieur Casper Suur her udi Bragernes, Giertrud og Sophia Sørensdøttre


Side 299

Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard 351,, Skifteforvalteren fant derpaa fornøden at tilspørge saavel encken som de tilstedevaerende


Side 300

tilligemed hendes antagne laugvaerge mr. Jens Hofgaard. Saa var og tilstaede monsr.


Side 300

294 Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard.


Side 301

Maren salig Hofgaards (Som laugvaerge Jens Hofgaard) Christopher Ols. Thorne.


Side 301

Prement 40 " n salig Søren Jensøn Hofgaard af forefundne 363 3 3


Side 302

Enckens lavvaerge mr. Jens Hofgaard forestillede skifteraetten, at hvad de


Side 302

leveret deres salig fader, afg. Søren Jensøn Hofgaard, da haver det dermed den beskaffenhed, som han nu finder fornøden yderligere


Side 302

296 Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard.


Side 303

stervboet efter hendes afgl. fader Søren Jensøn Hofgaard, er bleven tillagt, paa den maade at samme herudi boet, eller hos


Side 303

Skifte efter Søren Jenssøn Hofgaard. 297


Side 304

her paa Bragernes hos sr. Andreas Jenssen Hofgaard, effter hans afdÞde sal. kieriste Maren Hansdatter Lemmiches til at begynde og


Side 314

Ydermeere kundgiorde sr. Andreas Jenssen Hofgaard at hannem formodentlig een arfvepart udj hans sal. moders afgangne Maren sal.


Side 315

Sr. Andreas Jenssen Hofgaard producerede dernest et efter hans sal. moder Maren sal. Jens Søfrenssens forfattede


Side 316

worde inddrefven. Erboed welbete sr. Andreas Jenssen Hofgaard sig, at hand dennem udj hans tilfaldne arfveloed og eiende midler skadesløs


Side 317

s. Blifver da igien sr. Andreas Jenssen Hofgaard og hans stifbørn til faelledtz deeling = 1554 rdr. 2 m. 81/7


Side 318

saa samtøhker skiffteretten at sr. Andreas Jenssen Hofgaard effter egit tilbud, samme med contant afbetaler, og det saalunde, at naar


Side 319

(elfter foregaaende reqvisition af sr. Andreas Jensen Hofgaard) war igien forsamblet udi welbemelte sr. Hofgaards huus paa Bragernaes kongl. mayts.


Side 319

till paafølgende repartition imellem monsr. Anders Jensen Hofgaard og hans stifbørn, som forhen er specificeret og naufngifvet.


Side 319

Producerede daa monsr. Andreas Jensen_Hofgaard een hannem fra de messieurs Laasby _et Neeugaard dend 14. januar indeverende aar


Side 320

igien till -deeling imellem monsr. Andreas Hofgaard og hans stifbørn dend summa -1369 rdr. 2 ort siger tretten hundrede tredsindstiuge


Side 320

irsck ladning, som af monsr. Andreas Jenssen Hofgaard er udlagt og betalt = 12 rixdr. ligeledis for enn arrest om


Side 321

i Bragernes. 2den søn monsieur Ambrosius Hofgaard,


Side 321

23 aar gammel. 3die søn Gerhard Hofgaard 20 aar gammel. 2den daatter mademoiselle Karen Hofgaard 19 aar, 3die daatter Birgite


Side 321

aar gammel. 2den daatter mademoiselle Karen Hofgaard 19 aar, 3die daatter Birgite Kirstine Hofgaard 17 aar


Side 321

Andreassøn Hofgaard, fuldmyndig, aeldste daatter Maren Andreasdaatter Hofgaard, gift med sr. Thomas Cudrio, borger, indvaaner og handelsmand her i Bragernes.


Side 321

den afdøde, nu salige mand Andreas Jenssøn Hofgaard, velfornemme borger og handelsmand, for sammestedz som skiftecommissarier at foretage og fuldføre


Side 321

rdr. 3 ort, som monsr. Andreas Jensen Hofgaard til hans stifbørn eller de u-myndiges formyndere er pligtig at betale forholdes


Side 321

Søfren Hansen Lemmiche, Anders Jensen Hofgaard, Gabriel von Cappelen, (L- S.) (L. S.) (L 3,)


Side 321

19 aar, 3die daatter Birgite Kirstine Hofgaard 17 aar


Side 322

var naervaerende og tilstaede messieurs Jens Hofgaard og Thomas Cudrio paa hans hustrues veigne, m. Gerhard Hofgaard, samt Karen og


Side 322

og 4de søn Petter Hofgaard 13 aar gammel, og det udj allerunderdanigst og allerhørsommeligste følge, af eet deris


Side 322

Hofgaard, monsieur Christen Hiort for Ambrosius Hofgaard, monsieur Thomas Cudrio for Karen og Birgitte Kristine Hofgaard, og endelig velbemelte Thomas


Side 322

Cudrio for Karen og Birgitte Kristine Hofgaard, og endelig velbemelte Thomas Cudrio og jens Hofgaard, for Gerhard Hofgaard, og det


Side 322

Cudrio og jens Hofgaard, for Gerhard Hofgaard, og det efter een af mig raadmand Wendelboe til ober formynderne her i


Side 355

vaere saaleedes rigtig leveret, test. Jens Hofgaard.


Side 356

og selges, der er afg. madame Hofgaard sterfboe tilhørende, ligeleedes conditionerne hvorefter samme skal auctioneres.


Side 356

s. Som mig af sr. Jens Hofgaard er betalt.


Side 357

Thomas Cudrio 8: Jens Hofgaard tilslagen for 60 rdr.


Side 358

erlegges medio juny 1737 til Jens Hofgaard.


Side 364

De tilstedevaerende myndige arvinger Messieurs Jens Hofgaard og Thomas Cudrio, paa egne og umyndige medarvingers veigne, var forlangende, at alt


Side 365

de 2de myndige arvinger messieurs Jens Hofgaard og Thomas Gudrio vaeret forsamlede udj forhen mentionerede stervboed effter sal. Kirsten Hofgaardz.


Side 365

Grams original panteforskrivelse til sal. Anders Jensen Hofgaard dateret 22de septembris 1720, paa dend summa 404 rdr. l-lvorpaa tiid efter


Side 369

dette var passerlt, forlangede monsieur Jens Hofgaard, det beholdningen_ af indevaerende aars stemplede papiir maatte blive efterseet, optelt og til


Side 370

mr._]ens pelen og salig madame Kirsten Hofgaard paatog sig dette stervHofgaards udstedde obligation boe at vaere ansvarlig, effterdi dateret 2.


Side 370

Afarvingerne var nu naervaerende messieurs Jens Hofgaard og Thomas Cudrio.


Side 370

messieurs Jens er udj sr. Otto von Cappelens Hofgaard og Thomas Cudrio giemme, efter desen paateigning tilkiendegav, at deris sal.


Side 371

1 Knud Johansen Graflie samme-Monsieur Ole Jensen Hofgaard steds efter hovedbogen pag.153


Side 372

Forbemelte tilstaedevaerende myndige arvinger messieurs Jens Hofgaard og Thomas Cudrio praeponerede dere FFter: At de holt det mest fordeelagtig for


Side 372

som messieurs Christen Jensen l-lofgaard, Ole Jensen Hofgaard og Ole Gamborg, ere udj een temmelig debet til dette stervboe, saa


Side 373

Kirsten Hofgaard at vaere skyldig dend summa 835 rdr. 3 m. 8 skilling.


Side 373

consortes udj Walders boende, samt Phillip Jensen Hofgaard her paa Bragernaes, item Gulbrand Andersen Sørum af Walders, Guul Mogensen tilholdende


Side 373

Thomas Cudrio. Jens Hofgaard.


Side 374

forsamlede udj sterfboet hos m. Jens Hofgaard, for at faae sadt een forsvarlig taxt og priis paa hvis høe og


Side 375

Thomas Cudrio. Jens Hofgaard.


Side 376

sig beføyet den af messieurs Jens Hofgaard & Thomas Cudrio nestforhend indførte proposition og forestilling at frafalde, men samme accorderer.


Side 377

Af stervboets arvinger var naervaerende Ambrosius Hofgaard, m. Thomas C Karen Hofgaards weigne.


Side 377

Her tillegges, som sr. Jens Hofgaard tilkiendegav commissionen, at samme høiere er bleven udbragt, og udj hans indtegt reigning


Side 378

tilstaedevaerende myndige arvinger, nemlig hr. Ambrosius Hofgaard, messieurs jens Hofgaard, Thomas Cudrio og Peter Cudrio, forestillede skifftecommissionen, at som de


Side 378

U. F. Wendelboe. G. Gunderssøn. Jens Hofgaard.


Side 379

dette stervboe, effter sal. madame Kirsten Hofgaard, saavelsom


Side 379

U. F. Wendelboe. G. Gunderssøn. Jens Hofgaard.


Side 380

befandtes udj contant, som m. Jens Hofgaard til sig annammede, og udj hans reigning med contant er udført 236 rdr.


Side 381

indfandt sig igien udj m. Jens Hofgaard huus her i staden. skifftecommissarierne raadmand Wendelboe og Gunder Gundersen, til skifftets yderligere


Side 382

mentionerede reedebare formue, som mr. Jens Hofgaard har hafft under disposition og incassering, hvorfore hand og tilpligtes, elfter udleggets formeld,


Side 382

eene daatter ved navn Birgite Kistine Hofgaard, imedens dette sterboe under skiffte og deeles afhandling, har henstaat, ved døden er


Side 382

Anden søn hr. Ambrosius Hofgaard, hans tilfaldene broderlod 4612 3 17" 5


Side 382

Tredie søn m. Gerhard Hofgaard, hans tilfaldene broderlod 4612 3 17"' a Derfor udlagt.


Side 383

Fierde søn Petter Hofgaard, hans -r-Å og udestaaende restancer, som er nie tusind fire hundrede toe og


Side 383

Cudrio paa hans kiaereste madame Karen Hofgaard hendes weigne, bør nyde som et eqviualent og jevnet imod mr. Thomas Cudrio,


Side 383

hundrede og halvtredsindstyve rixdaler. Monsieur Gerhard Hofgaard trei hundrede rixdaler. Og den yngste søn Petter Hofgaard fem hundrede rixdaler, der


Side 383

[Som Maren Hofgaard] Derfor "diagr_ _ _. _. __ __ t- __ _ _ [Som Jens


Side 383

t- __ _ _ [Som Jens Hofgaard] 23061 204/5 " " * * _ "" " * * så: 4612


Side 384

under dend aeldste søn mr. Jens Hofgaard, hans glemme og bevaring, og paagieldendes effterretning udj fremtiiden, med hosføjet erindring, at


Side 384

deraf nyder dend u-myndige arving Petter Hofgaard sin andeel med paagaaende interesse fem procento skadesløs fra dend tiid samme er


Side 385

sum fra Jeg undertegnede ungkarl Amund Linnes Hofgaard, borger


Side 385

facultatis l) Min kjødelige broder Christopher Stenersen Hofgaard testamenterer ieg


Side 386

rd.,som min broder Christopher Stenersen Hofgaard aarlig i sin levetid skal have, skal derimod ved hans dødelige afgang


Side 387

Amund Hofgaard, (L. S.)


Side 388

382 Auktionsskiøde til Gabriel Hofgaard paa Sjaastad.


Side 389

___ -" <:mag Auktionsskjøde til Gabriel Hofgaard paa Sjaastad. 383


Side 390

Hvor da kjøbmand hr. Gabriel Hofgaard af Bragernaes efter adskillige og mange opraab, giorde bud, og med reqvirentens og


Side 391

tilstede, ligesaa var hr. Amtmand Andreas Hofgaard naervaerende. - Ved ankomsten befandtes bemeldte kiøbmand Gabriel Hofgaard vel syg og sengeliggende,


Side 391

Ved ankomsten befandtes bemeldte kiøbmand Gabriel Hofgaard vel syg og sengeliggende, men dog ved sin fuldkomne fornufts brug. - Han


Side 391

d. hans sødskendebarn praesten Andreas Ambrosius Hofgaard i Sigdahl.


Side 391

hans sødskendebarn praesten Andreas Ambrosias Hofgaard i Sigdahl faar Schaalerud gaard, samt 2de Røstegaarder med alt dertil henhørende,


Side 392

herved beskikkende executores testamenti, amtmand Andreas Hofgaard, Byfoged Winsnes og Kjøbmand Morten Pettersen skal hver nyde 2000 rd.


Side 392

at jomfrue Diana Hofgaard skal tilfalde leiegaarden paa Bragerøen med tilliggende tomt og løkke og desuden nyder


Side 392

Dette declarerede testator kiøbmand Gabriel Hofgaard at vaere hans sidste villie, og efterat samme for ham var tydelig laest


Side 392

Karen Hofgaard i Opsloe skal nyde 1000 rd.


Side 393

Herr Gabriel Hofgaard.


Side 394

Kjøbmand og Consul Poul Hofgaard død i Drammen den 14. September 1843 og begravet paa Bragernaes Kirkegaard den


Side 394

s. Aar'.) Fru Amtmandinde Maria Gustava Hofgaard, fød Gahn død i Drammen den 27de Juli


Side 394

Andreas Hofgaard fødd den 12. Novembre 1789


Side 394

Fru Josepha Maria Hofgaard, fød Hofgaard død den 9. October, begravet den 14. October


Side 394

Madame Kistina Hofgaard f. Winsnes.


Side 394

Herr Andreas Jens Hofgaard.


Side 395

L. 19. f n.: Hans Jacob Hofgaard er fra 1. Jan. 1911 Ordfører i Lier Herredstyre.


Side 395

3. Jesper Hofgaard, døbt i Haderslev 11. Decbr. 1788.


Side 395

7. f. n.: Abigael Petronelle Johanne Hofgaard, laes: Abigael Petronelle Johanne Hofgaard.


Side 395

77. L. 7. f. n.: Jens Hofgaard, laes: And. Hofgaard.


Side 395

169. L. 22. f o: Gerhard Hofgaard, laes: Gabriel Hofgaard.


Side 395

f o: Gerhard Hofgaard, laes: Gabriel Hofgaard.


Side 395

L. 3. f. o.: Hans Jacob Gahn Hofgaard, laes: Hans Jacob Gahn Hofgaard.