Geneanet > Søk > Bibliotek

Historisk tidsskrift (Volume 1)

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Historisk tidsskrift (Volume 1)

Historisk tidsskrift (Volume 1)

Kilde : Internet Archive

Historisk tidsskrift (Volume 1)

Historisk tidsskrift (Volume 1)

Kilde : Internet Archive

Resultater : HANSSØN


Side 11

han, at Befalings-manden paa Bergenhus, Jørgen Hanssøn, har molesteret liberos servos ecclesiae Nidrosiensis, Sedesvene vulgariter nuneiipatos et ab omni talia


Side 13

4 Anders Hanssøn til sin Herre Eske Bilde, Varøy 22de April 1537. Utrykt Brev i Langeb.


Side 132

1490-1537). Det stemmer hermed, at Peder Hansson i 1539 omtaler, at der ved Kirken kun residerede 2 eller 3 Praester,


Side 133

Bispestolen, thi i 1539 omtaler Peder Hanssøn ingen Skole ved Domkirken, og det vides, at Skolen blev fornyet i 1572.


Side 138

til Befalingsmand over Bergenhus, maatte Peder Hanssøn paa Akershus ogsaa overtage Hamar Gaard. Da Peder Hanssøn var tilstede hos Kongen


Side 139

Nov. s. A. minder atter Peder Hanssøn om Bispegaarden, som kraever øieblikkelig Udbedring ("og vilde der hastigen bygges paa"), og


Side 139

under 27 Marts 1540 svarer Peder Hanssøn: Sammeledes som Eders Naade skriver mig til om Hamars Domkirke at lade nedbryde,


Side 250

sluttede (p. LVI), at Lagmanden Laurents Hanssøn og Peder Claussøn har benyttet samme Haandskrift af Heimskringla. Denne Slutning udgik fra


Side 276

to ikke umaerkelige Praester, Hr. Herman Hanssøn til Naes og Hr. Christopher Hjort, der en Tidlang havde vaeret Sognepraest til


Side 323

at ligeledes Befalingsmanden paa Akershus, Peder Hanssøn, da var tilstede. Joseph Falster havde neppe forladt Skibene i Throndhjem og gaaet


Side 364

5 Jørgen Hanssøn, lensherre i Bergen 1514-1523.


Side 399

de nye bygninger, som lensherren Jørgen Hanssøn opførte paa Bergenhus omkring 1520, blev indført braendt sten fra Flensborg.3 Noget anderledes


Side 410

i regnskaberne for de bygningsarbeider, Jørgen Hanssøn foretog paa kongsgaarden, i 1516-15214 baade "glasvindueru og glasmester", og, som det sees,5


Side 412

vi, at de af lensherren Jørgen Hanssøn i 1516-1523 paa Bergenhus opførte hovedbygninger taek-kes med teglsten7 samtidig med, at udhusbygningers


Side 528

Josse Hansson. 492.