Geneanet > Bibliotek-katalog > Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Volume 4)

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Volume 4)

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Volume 4)
  • Tittel: Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Volume 4)
  • Forfatter: Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, Arne Odd Johnsen, Norsk historisk kjeldeskrift -institutt, Norsk historisk kjeldeskrift -institutt
  • Antall sider: 866 sider
  • Språk: Norsk
  • Emner: Geografi, Norge

Etternavn nevnt i denne boken


Hvordan kan du lese denne boken?

Denne boken er en del av Geneanet-biblioteket. Dette biblioteket tilbyr tilgang til hundretusener dokumenter: bøker, gamle aviser, magasiner, etc. Søk er gratis men tilgang til bøkene er reservert for Premium medlemmer.

Finn ut mer