Søk i arkiver og dokumenter

Søk etter dine forfedre over hele Europa i den største genealogidatabasen på kontinentet! Denne databasen ble bygd opp fra offisielle arkiver (sivilregister, menighetsbøker...), og fra dokumenter hentet fra private samlinger, som fødsels-, ekteskaps- eller dødsannonser. Den vokser hver dag, følg oppdateringene våre for å oppdage de siste nyhetene, samling for samling, land for land.

Våre samlinger

Geneanet har partnerskap med mange genealogiske foreninger i Frankrike og i Europa, og har bidrag fra hele det genealogiske fellesskapet.

Sjekk ut våre samlinger