Geneanet forside > DNA-etiske retningslinjer som supplerer vilkårene for bruk

DNA-etiske retningslinjer som supplerer vilkårene for bruk

(Last update February 6, 2020)

1. Introduksjon
2. Betingelser for bruk av DNA-dataintegrasjonstjenesten
3. Bruk av genealogiske DNA-data
4. Intervensjon av Geneanet som en del av bruken av DNA-data
5. Rettigheter vedrørende dine personopplysninger

1. Introduksjon

Geneanet SA, registrert i ‘Registre du Commerce et des Sociétés’, Paris, med referanse B 428 812 572 til en aksjekapital på 44.996,60 €, og under MVA-identifikasjonsnummeret FR 60428812572, med registrert forretningsadresse 165 bis , rue de Vaugirard, 75015 Paris, Frankrike, publiserer et slektsforskningsnettsted tilgjengelig på Internett på www.geneanet.org (heretter kalt ‘Nettstedet’). Målet med Nettstedet er å gjøre slektsforskning tilgjengelig for alle.

På Nettstedet tilbyr Geneanet et bredt utvalg av online tjenester relatert til slekts- og familiehistorie. Som en del av disse tilbyr Geneanet hosting-tjenester for slekts data, og muligheten for å opprette slektstrær og laste opp arkivregistre.

Med den eksponentielle veksten av genealogiske DNA-tester, ønsker Geneanet å møte kravet fra medlemmene og gi dem muligheten til å laste opp sine DNA-data slik at de kan sammenligne dem med andre Geneanet-medlemmers DNA-data. Geneanet har imidlertid til hensikt å regulere vilkårene for bruk av disse DNA-dataene strengt, og implementerer dedikerte etiske retningslinjer.

Denne etiske kodeksen supplerer de generelle vilkårene for bruk og har til hensikt å regulere Geneanet-medlemmenes bruk av DNA-data til genealogiske formål.

2. Betingelser for bruk av DNA-dataintegrasjonstjenesten

Geneanet-medlemmenes bruk av DNA-data til genealogisk formål av krever:

 • Full og fullstendig aksept av Geneanets vilkår for tjenesten av medlemmet.
 • Uttrykkelig samtykke fra medlemmet om bruk av Geneanet DNA-tjenesten.
 • At personene som lar sine DNA-data brukes på nettstedet, må være i myndighetsalder og kan trekke tilbake dette samtykket når som helst.

3. Bruk av genealogiske DNA-data

Medlemmene kan bare drive DNA-databehandling til vitenskapelige og historiske formål, og kan ikke under noen omstendigheter drive DNA-databehandling til andre formål, inkludert medisinske eller kommersielle.

Personopplysninger som kan behandles i denne sammenheng er bare de som blir gitt av medlemmet og beskrevet som følger:

• etternavn,
• fornavn,
• tittel,
• slektsforhold,
• fødselsdato og sted,
• dato og sted for ekteskap,
• alder,
• fotografier,
• dokumenter knyttet til personen,
• filieringsdata (slektstre),
• DNA-data fra andre Geneanet-medlemmer som uttrykkelig har godtatt de etiske retningslinjene

Som omtalt i artikkel 9 i Geneanets vilkår for bruk, har levende personer opposisjonsrett, innsynsrett og rett til å endre opplysningene som angår dem i slektstrærne.

Opplasting av filer som inneholder genealogiske DNA-data, gjøres under medlemmets hele og fulle ansvar.

De genealogiske dataene lastes opp til Nettstedet av medlemmet, og Geneanet oppbevarer bare vertsfiler og genealogiske DNA-data som kan leveres av medlemmet. Disse er under medlemmet sitt ansvar som helt og fullt garanterer at genealogiske DNA-data som lastes opp og brukes, er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

For dette formålet, når opplasting av genealogiske DNA-data skjer, skal medlemmet begrunne respekten for betingelsene som er spesifisert i artikkel 2, ved å skaffe til veie et uttrykkelig og informert samtykke fra den personen som er berørt av de genealogiske DNA-data.

Medlemmet skal helt og fullt være i stand til å sikre og til enhver tid bevise uttrykkelig og informert samtykke fra de berørte personer av genealogiske DNA-data.

Når DNA-dataene til et medlem er knyttet til en person i slektstreet, er personvernalternativene som gjelder dem de som er definert i slektstreet, som spesifisert i artikkel 6.1 i vilkårene for bruk.

4. Intervensjon av Geneanet som en del av bruken av DNA-data

Det blir eksplisitt påpekt at Geneanet bare gir verktøy og vertsplass til medlemmene slik at de kan drive slektsforskning.

Dermed blir Geneanet betraktet som en vertsleverandør ved anvendelse av artikkel 6-1-2 i den franske loven om tillit til den digitale økonomien.

Fjerning av genealogiske DNA-data overlates til skjønn av medlemmet som har lastet dem opp. Når de blir fjernet, beholdes ikke genealogiske DNA-data av Geneanet.

Hvis Geneanet-kontoen til et medlem som har lastet opp genealogiske DNA-data er inaktiv i mer enn ett år, forbeholder Geneanet seg retten til å fjerne og slette alle DNA-data eller fil.

Videre, på grunn av den spesielle følsomheten til disse dataene forbeholder Geneanet seg retten til, uansett årsak og når som helst, å slette nevnte genealogiske DNA-data og relasjoner som kan ha blitt funnet med disse dataene.

5. Rettigheter vedrørende dine personopplysninger

Rettighetene til hver person angående deres personopplysninger, og spesifikt de data som berøres av denne etiske kodeksen, er:

 • innsynsrett;
 • rett til rettelse;
 • slettingsrett – denne retten kan utøves så langt den ikke skader utførelsen av kontrakten eller respekten for våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser;
 • begrensningsrett for en eller flere dataprosesser;
 • rett til endring og/eller tilbaketrekking, når som helst, av samtykke angående deres personopplysningsbehandling basert på deres samtykke;
 • rett til å motsette seg behandlingen av deres personopplysninger;
 • rett til dataportabilitet.

Hvert medlem har rett til å bestemme generelle og/eller spesifikke direktiver om hva som skjer med deres personopplysninger og utøvelse av sine rettigheter etter deres død.

Det er mulig å kontakte oss for å be om utøvelse av dine rettigheter angående dine personopplysninger:

 • På e-post: cgu@geneanet.org
 • På telefon: + (33) 1 42 74 40 30
 • Med posten: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris

I tilfelle misnøye har hvert medlem rett til å adressere en klage til den kompetente myndighet i denne saken:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
FRANCE
Phone: +(33)1 53 73 22 22