Geneanet > Prosjekter > Alle prosjekter > Kontakt

Samarbeidsdokument

Militær-registre - Bourges

Dette dokumentet er opplastet som en del av et indekseringsprosjekt eller et digitaliseringsprosjekt og det er ikke nødvendigvis relatert til medlem Archives départementales du Chers personlig slekt.

Informasjonskilde

Archives départementales du Cher (archives18)

Les archives départementales du Cher conservent la mémoire du département.

Le site internet entièrement gratuit propose un ensemble de fonds numérisés : état-civil, archives militaires, cadastre, recensement de population...

Gå til siden

Militære registre

De militære registrene oppgir, for hver enkelt, den sivile statur, utdanningsnivå, en fysisk beskrivelse, etc. En uunnværlig kilde!

Indekser denne samlingen Sjekk ut alle prosjektene