Geneanet > Prosjekter > Alle prosjekter > Kontakt

Samarbeidsdokument

Vitenskapelig arbeid - Niort

Dette dokumentet er opplastet som en del av et indekseringsprosjekt eller et digitaliseringsprosjekt og det er ikke nødvendigvis relatert til medlem geneanetdeps personlig slekt.

geneanetdep
Opplastinger: 59 746 gravsteder og minnesmerker - 9 087 arkivdokumenter

Lærde samlinger

Hensikten med prosjektet er å identifisere lærde samlinger, etter områder, samt å digitalisere og indeksere dem. Disse bøker er rike kilder for slektsforskning og slektshistorie.

Delta Sjekk ut alle prosjektene