Geneanet > Prosjekter > Alle prosjekter > Kontakt

Samarbeidsdokument

Militær-registre - Belley

Dette dokumentet er opplastet som en del av et indekseringsprosjekt eller et digitaliseringsprosjekt og det er ikke nødvendigvis relatert til medlem Archives départementales de l'Ains personlig slekt.

Informasjonskilde

Archives départementales de l'Ain (archives01)

Les archives départementales de l'Ain conservent la mémoire du département.

Le site internet entièrement gratuit propose un ensemble de fonds numérisés : état-civil, archives militaires, archives fiscales, recensement de population...

Gå til siden

Militære registre

De militære registrene oppgir, for hver enkelt, den sivile status, utdanningsnivå, en fysisk beskrivelse, etc. En uunnværlig kilde!

Indekser denne samlingen Sjekk ut alle prosjektene