Geneanet > Prosjekter > Alle prosjekter > Kontakt

Samarbeidsdokument

Militær-registre - Poitiers

Dette dokumentet er opplastet som en del av et indekseringsprosjekt eller et digitaliseringsprosjekt og det er ikke nødvendigvis relatert til medlem archives86s personlig slekt.

Informasjonskilde

Archives départementales de la Vienne (archives86)

Les archives départementales de la Vienne conservent la mémoire du département.

Le site internet entièrement gratuit propose un ensemble de fonds numérisés : état-civil, archives militaires, cadastre, recensement de population...

Gå til siden

Militære registre

De militære registrene oppgir, for hver enkelt, den sivile statur, utdanningsnivå, en fysisk beskrivelse, etc. En uunnværlig kilde!

Indekser denne samlingen Sjekk ut alle prosjektene