Geneanet > Prosjekter > Alle prosjekter > Kontakt

Samarbeidsdokument

Arvetabeller - Nantua

Dette dokumentet er opplastet som en del av et indekseringsprosjekt eller et digitaliseringsprosjekt og det er ikke nødvendigvis relatert til medlem Archives départementales de l'Ains personlig slekt.

Informasjonskilde

Archives départementales de l'Ain (archives01)

Les archives départementales de l'Ain conservent la mémoire du département.

Le site internet entièrement gratuit propose un ensemble de fonds numérisés : état-civil, archives militaires, archives fiscales, recensement de population...

Gå til siden

Tabell over eiendommer

Tabeller over eiendommer gir en alfabetisk liste over avdøde og lar deg å finne arvedokumenter. Hensikten med dette prosjektet er å hjelpe slektforskere med å finne dødsdato og noen andre opplysninger om eiendommen til sine forfedre.

Indekser denne samlingen Sjekk ut alle prosjektene