[SHD/GR 1 Yc 706] - Frankrike - Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793) | 1633 - 1720

Transkripsjon
Datoer