[SHD/GR 1 Yc 550] - Frankrike - Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793) | 1682 - 1717

Transkripsjon
Datoer