[SHD/GR 1 Yc 263] - Frankrike - Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793) | 1683 - 1718

Transkripsjon
Datoer