[SHD/GR 1 Yc 182] - Frankrike - Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793) | 1670 - 1722

Transkripsjon
Datoer