[SHD/GR 1 Yc 1037] - Frankrike - Militære rekrutteringsregistre (Matricules) i Kongeriket Frankrike Ancien Régime (1682-1793) | 1623 - 1729

Transkripsjon
Datoer