[AD61 4E161/8] - Frênes (Orne, Frankrike) - Data utferdiget av notarius (Bunter) | 08/05/1633 - 04/10/1633

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer