[2C 33/144] - Jarnages (Creuse, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 1789 - 1801

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer