[2C 29/108] - Felletin (Creuse, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 1765 - 1823

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer