[2C 18/41] - Bonnat (Creuse, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 1706 - 1710

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer