[AN ET-XCI-123] - Paris (Paris, Frankrike) - Data utferdiget av notarius - PÉRON Cléophas (Bunter) | 1571 - 1572

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer