[AD61 4E164/61] - Almenêches (Orne, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 09/02/1648 - 30/07/1657

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer