Schuttrange (Luxembourg) - Tiårstabell (Død) | 1883 - 1892
Transkripsjon