Garnich (Luxembourg) - Tiårstabell (Fødsel) | 1883 - 1892
Transkripsjon