[AD61 4E143/76] - Nécy (Orne, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 25/04/1683 - 22/10/1684

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer