Berg (Luxembourg) - Tiårstabell (Død) | 1853 - 1862
Transkripsjon