[AD75 DC 6 370] - Paris (Paris, Frankrike) - Data utferdiget av notarius | 01/11/1788 - 31/01/1791

Navn indeksert på siden
Transkripsjon
Navn som er oppgitt i registret
Datoer