[5MI D1244] - Bouchavesnes-Bergen (Somme, Frankrike) - BMD poster (Ekteskap) | 1839 - 1892

Transkripsjon
Datoer