Geneanets nye tilbud og prismodell: Etter 1 år. Vennligst les denne bloggen som forklarer grunnlaget for Geneanets modell.

Arkiv-registre

Del med andre dine arkiv-registre!

Del med andre et arkiv-register du har fotografert for å hjelpe andre slektsforskere med deres historie-granskning! Bilder er din eiendom og du kan fjerne dem når som helst. Dersom du ikke har noe digitaliserte arkiv-registre kan du indeksere de som er lastet opp av andre Geneanet medlemmer!

Delta i arkivregistrenes samarbeids-indeks!

Indekser noen arkiv-registre for å hjelpe andre Geneanet medlemmer i deres slektsforskning! Navn, steder og datoer som du har indeksert vil komme til syne i Geneanets søkeresultat-liste. Vi trenger deg!